Angeredsgymnasiet har beviljats ett anslag på 622.000 kronor från statliga Nutek för sitt projekt "Entre- prenörskap som passion och levnadsverktyg". Pengarna kommer elever på handels-, samhällsvetenskapliga och naturvetenskapliga utbildningar till godo.

Syftet med projektet är att ungdomarna ska få chansen att under sina tre gymnasieår prova på att starta eget i samarbete med mentorer och handledare från näringslivet.

Under utbildningstiden ska de också möta företagare med sikte på att överlåta sina verksamheter.

Tanken är att eleverna ska ägna sig åt entreprenörskap under drygt en femtedel av sin studietid. Allt med start redan från första utbildningsdagen.