Öka förmågan att reagera på varningstecken. Under 2023 ska chefer och medarbetare på Göteborgs kommunala skolor få utbildning kring “pågående dödligt våld”. ”Pågående dödligt våld” kallas det när en eller flera personer attackerar en plats eller byggnad för att skada eller döda så många människor som möjligt.

– Risken för att någon ska attackera en skola i Göteborg är väldigt liten. Men om en attack skulle ske kan det leda till att människor skadas eller i värsta fall dör. Det är därför viktigt att alla chefer och medarbetare i Göteborgs Stads skolor är utbildade i vad de ska göra om någon skulle attackera en skola, säger Kristian Johansson, säkerhetschef på grundskoleförvaltningen.

Högstadieskolor prioriterade

Under våren kommer alla chefer på grundskoleförvaltningen att få utbildning kring ”pågående dödligt våld”. Grundskoleförvaltningen kommer också att ordna både utbildning och praktiska övningar för personal på skolorna med start i höst.

Prioritet är att börja på de skolor där årskurserna 7-9 finns. Målet med utbildningarna och övningar är att öka förmågan att förebygga, upptäcka och reagera vid varningstecken på en attack. Utbildningarna ska också förbereda personal mentalt på att hantera attacker.

– Tanken är att medarbetarna ska känna sig tryggare samtidigt som de är mer förberedda på att hantera attacker. Utbildningarna handlar därför bland annat om hur attacker brukar gå till men också praktiska råd om vad medarbetare kan gör vid en skolattack, säger Kristian Johansson.