Nu ska skolmåltidspersonalen i Göteborg lära sig laga ekologiskt – och dessutom bli bättre på att bemöta matsalens gäster. Det ingår i ett nystartat projekt som omfattar tio av Göteborgs stadsdelar. Syftet är att stärka en kvinnodominerad och ofta studieovan yrkesgrupp.

En pilotstudie genomfördes under våren 2008 med skolmåltidspersonalen från fyra olika stadsdelar; Majorna, Linné, Centrum och Lundby.

I ett par månaders tid genomgick ett 30-tal anställda en utbildning för att lära sig mer om ekologisk matlagning och om bemötande.

Satsning i större skala

Nu har 3,2 miljoner kronor beviljats ur EU:s socialfond för att genomföra satsningen i större skala. Projektet heter ”Ekologisk mat och bemötande i en bransch under omställning” och ska pågå under ett och ett halvt år.

− Det handlar om att stärka en kvinnodominerad, ofta studieovan yrkesgrupp. Dels för att stärka dem som individer, dels för att stärka deras position på arbetsmarknaden, säger Tony Lewin, enhetschef för skolmåltiderna i Majorna.

270 personer deltar

I slutet av april eller början av maj drar Burgårdens utbildningscentrum igång utbildningen. Den här gången deltar ytterligare sex stadsdelar, Stadsteatern, Liseberg och även aktörer från den privata sektorn.

Totalt handlar det om att ungefär 270 personer kommer att ha möjlighet att delta i undervisningen. Tony Lewin uppskattar att ungefär hälften av dessa arbetar i Göteborgs Stad.

− Av dem som deltog i pilotprojektet var de allra flesta nöjda. De har kommit med kommentarer som ”det gav verkligen något” och ”jag lärde mig jättemycket”, säger han.

”Det är ju ett serviceyrke”

Själv har han goda förhoppningar om att projektet ska vara till nytta för hans medarbetare i Majorna.

− Hur man bemöter sina gäster i matsalen är oerhört viktigt, det är ju ett serviceyrke, säger Tony Lewin.

Fotnot:
Samtliga stadsdelar som deltar i projektet är Centrum, Gunnared, Härlanda, Högsbo, Kärra-Rödbo, Linné, Lundby, Majorna, Tynnered och Örgryte.