”Vi ska få in Pippi i så många ämnen som möjligt”. På Kärraskolan tar lärarna Pippi Långstrump till hjälp i en rad olika ämnen. Allt för att förbättra barnens lärande och ge dem bättre verktyg att klara skolan. ”Pippi är en välkänd figur för de flesta barnen. Men vi måste börja från start för att få med oss alla”, berättar Jenny Adolfsson, förstelärare i årkurserna F-3 på Kärraskolan.

För det är många saker som kan kopplas till Pippi för de mindre barnen. Det handlar om ”Vem är Pippi”, att läsa Pippi, lära sig mer om Astrid Lindgren eller om Ingrid Vang Nyman som ritat de första Pippiböckerna. Och självklart om Pippi och hennes förhållningssätt till andra. Till Exempel när Pippi ger tjuvarna var sin guldpeng och säger: ”Den som är väldigt stark måste också vara väldigt snäll”.

— Vi ska få in Pippi i så många ämnen som möjligt från förskoleklass till årskurs tre. Och det är väldigt positivt att eleverna kan öva sig på att läsa och skriva samtidigt som de har roligt, berättar Malin Bergstrand som arbetar i skolbiblioteket.

Från idé till färdig produkt

Det kan också handla om Pippi som sakletare, eller om hennes guldpengar. De passar ju bra på mattelektionerna. Och de använder Pippi även i samhällsorienterande och naturorienterande ämnen. Och vad har hänt under de 75 åren sedan Pippi föddes? Där kommer även historien in.

Malin Bergstrand pekar på att deras projekt handlar om Pippi på papperet, men det handlar även om digitalt entreprenörskap. Att använda digitala hjälpmedel för att producera, inte bara som leksak.

— Vi försöker lära barnen att ta sig från idé till färdig produkt. De läser e-böcker, skriver, fotograferar och filmar. Och till sist ska det bli en utställning. Och den arbetar treorna med både i slöjd och bild.

Ettor och tvåor ska filma

Alla eleverna har egna lärplattor. Det är ett läromedel som hjälper alla, även de som har behov av extra stöd.

I förskoleklasserna kommer eleverna att skapa konstverk med ljudberättelser. I årskurs ett och två kommer eleverna att filma. I årskurs tre kommer eleverna att skapa e-böcker. På den gemensamma utställningen sedan är det digitala som är i fokus. Det blir e-böcker där det som skapas i bild och slöjd blir till bilder i e-böckerna, filmer och ljudberättelser.

I november blir det skrivarverkstad för treorna. Då ska de skriva berättelser på temat ”Dagen jag var starkast i världen”. Berättelserna blir sedan texter i e-boken.

Pengar från Skapande skola

Pippiprojektet på Kärraskolan har fått projektmedel från skolverket och Skapande Skola.

Jenny Adolfsson och Malin Bergstrand vill ge flera perspektiv på berättelserna om Pippi. De vill också ge eleverna möjlighet att utveckla sina kreativa förmågor med hjälp av digitala verktyg. Och de hoppas att arbetet leder fram till fler projektarbeten på skolan.