Blandning av utbildning, bostäder och kommers. Universitetet vill samla alla humanistiska och konstnärliga fakulteter på samma ställe. Samtidigt ser Göteborgs Stad en möjlighet att knyta ihop Götaplatsen med Korsvägen. Göteborgs universitet, fastighetskontoret och fastighetsägare har skissat tillsammans och presenterar nu sitt förslag. Nästa steg är att det ska behandlas i en planprocess.

Ett nytt universitetsbibliotek på den plats där gamla hovrätten står idag. En ny gata i en båge på kanten av Trollspisberget som kantas av bostäder och binder samman Vidblicksgatan och Olof Rudbecksgatan. Byggnader på höger sida av gångvägen mellan Götaplatsen och Artisten som inrymmer bostäder, affärslokaler och en pendeltågsstation.

Det är några av förslagen i den skiss som presenterades på tisdagen och ska lämnas in till stadsbyggnadskontoret efter nyår.

– Det är lite unikt i Göteborg att vi har ett universitet som finns i staden istället för att ligga på ett campus utanför. Då missar man möjligheten med alla unga människor som tillför liv och vitalitet. Vi har jobbat i många år för att skapa ett cityuniversitet och det här är ett steg vidare i samma riktning, säger Björn Siesjö, stadsarkitekt.

Gemensamma intressen för universitetet och staden
Det är ovanligt att staden samarbetar aktivt med fastighetsägare redan i initiativfasen. Vanligare är att aktörer som är intresserade av att bebygga ett visst område lämnar förslag som i nästa steg behandlas av tjänstemän och politiker.

– Det hänger ihop med att det finns ett nära samband mellan stadens intresse och universitetets och studenternas intresse, säger Peter Junker, biträdande fastighetsdirektör.

När studenter och forskare väljer var de vill studera eller arbeta ser de inte bara till själva universitetet, utan även till vad staden i stort kan erbjuda. Därför är det viktigt för universitet att Göteborg är attraktivt att leva i. Göteborgs Stad vill samtidigt locka studenter som ger liv åt staden och på sikt kan bidra till att utveckla näringslivet.

Knyter samman Götaplatsen till Korsvägen
Huvudskälet till att universitetet vill samla universitetsbiblioteket och de konstnärliga och humanistiska fakulteterna på ett ställe är för att möjliggöra fler möten och samarbeten. För stadens del skulle ett nytt campus kring Näckrosdammen ge möjlighet att binda ihop Götaplatsen och Korsvägen och skapa liv i området.

– Det här är idag en ganska undanskymd plats, som man måste ha ärende för att ta sig till. Men det är en fantastisk park. Man skulle kunna öppna den så att den blir luftigare och Näckrosdammen mer synlig, säger Björn Siesjö.
Idag är det inte många som tar sig mellan Götaplatsen och Korsvägen via gångvägen förbi Artisten. Björn Siesjö tror att förslaget skulle bidra till att skapa nya rörelsemönster i staden som kan ge liv åt hela Avenyn. Inte minst i och med den nya pendeltågsstationen vid Korsvägen när Västlänken står färdig 2028.

– När Götaplatsen byggdes blev Avenyn lite av en återvändsgränd och det har vi fortfarande problem med. Avenyn lever inte det liv den borde göra som paradgata i Göteborg, säger Björn Siesjö.

Flera stötestenar att ta hänsyn till
Om förslaget om nya universitetsbyggnader och bostäder ska bli verklighet måste ett antal frågor först utredas noga: Hur antikvariskt värdefull är byggnaden där hovrätten tidigare låg? Hur skulle djur och växter i parken påverkas av exploatering? Och hur ska nya byggnader kunna smälta in på ett bra sätt tillsammans med de gamla?

Dessa och många fler frågor kommer utredas i en planprocess, där program och detaljplaner kommer gå ut på samråd. Processen inleds när fastighetsägarna lämnat in en formell ansökan till stadsbyggnadskontoret, vilket kommer ske i början av 2014.

214A.jpg

Projektgruppen föreslår 500 nya bostäder på Trollspisberget men vill bevara grönområdet uppe på platån. Förslaget om att förlänga Vidblicksgatan i en båge längs med bergskanten presenterades för första gången i början av 1900-talet av dåvarande stadsingenjören Albert Liljeberg.