Hur bildas snöflingor, vad kan en iskärna från en glaciär berätta och hur tar sig en polarforskare fram under fältarbete? Dessa och andra frågor får svar i Universeums nya utställning om snö, is och klimat som öppnar på fredagen.

I utställningen kan man bland annat titta på polarsken, lägg ett snöflingepussel eller se 3D-modeller av världens största hagel och snöflinga.

Med utställningen ”Polarklimat” vill Universeum under det pågående internationella polaråret visa hur avgörande polarområdena och polarforskningen är för att förstå hur jorden fungerar. Isarna är arkiv över hur jorden sett ut genom årtusendena, hela klimatet påverkas av processer i hav och luft vid polerna.

Medarrangörer av utställningen är Svenska Kommittén för Internationella Polaråret, Göteborgs Universitet, Formas, Chalmers, Naturvårdsverket och EU-projektet REACCT