Blir större till höstterminen 2023. Nya inriktningar, fler elever och större lokaler. Till höstterminen 2023 blir Polhemsgymnasiet på Lindholmen större. ”Till läsåret 25/26 är planen att vi är 600 elever fler än i dag”, säger rektor Ingela Linzie Gudmundson.

Polhemsgymnasiet är en av Göteborgs mest populära gymnasieskolor. Skolan har 1 150 elever och här finns de studieförberedande programmen ekonomi, teknik, naturvetenskap och samhällsvetenskap. Inför gymnasievalet för hösten 2023 får Göteborgs niondeklassare fler inriktningar att välja bland på skolan.

– På ekonomiprogrammet startar vi inriktningen juridik och utökar från fyra till sex klasser. På naturprogrammet lägger vi till inriktningen ”natur och samhälle” med profilen friluftsliv och gör en extra klass, säger Ingela Linzie Gudmundson.

Samhällsvetenskapsprogrammet som i dag har enbart samhälle som inriktning får en beteendeinriktning som bland annat innehåller kriminologi och ledarskap och organisation. Två klasser blir fyra.

Juridik efterfrågat

Teknikprogrammet behåller sin inriktning med design och produktutveckling, men får ett teknikspår och ett designspår som man väljer under tiden. Programmet har två klasser i dagsläget. I höst tar skolan in tre klasser.

– Vi har alltid högt söktryck till skolan, men vi får också alltid frågan om vi har juridikinriktning bland annat, så det känns väldigt bra att kunna erbjuda det nu och de andra nya inriktningarna.

Får egen bamba

När fler elever ska gå på skolan kommer även lokalerna att utökas. Under våren ska plan 2 och 3 i huset Äran, som ligger bredvid nuvarande hus, att byggas om efter skolans önskemål.

– Ritningar för ombyggnad av lokalerna med specialsalar finns redo.

I samma hus öppnar snart en egen skolmatsal. Eleverna har under en längre tid haft så kallade matkort och ätit lunch på restaurangerna i området, men från januari blir det ändring på det.

– Matkortet har varit uppskattat av elever men lösningen tar för mycket av elevpengen nu när restauranger höjer sina priser. Göteborgs Stad har också policyn att alla skolor ska ha en egen bamba. Vi är nog bland de sista kommunala skolorna som har matkort, säger Ingela Linzie Gudmundson.

Välbesökt öppet hus

Gymnasievalet pågår 6 december–1 februari. Polhemsgymnasiet har öppet hus vid två tillfällen. Ett har redan ägt rum och det andra går att besöka 26 januari. Det första var mycket välbesökt.

– Jag har varit rektor i tolv år och har aldrig sett så mycket folk på vårt öppet hus. Det brukar komma mellan 2 000 och 2 500 stycken. I lördags kom 3 000 personer.

Fler klasser och elever innebär också att fler lärare måste anställas.

– Ökningen blir cirka tio lärare inför varje kommande läsår, tre år framöver, säger Ingela Linzie Gudmundson.