Ola Nordqvist, som under visar i kemi och biologi vid Polhemsgymnasiet, har fått Kungliga vetenskapsakademins Ingvar Lindqvist-pris. Han får priset för att han med sin entusiasm och nya idéer väcker elevernas intresse för fysik, kemi, biologi och matematik.

Av prissumman på sammanlagt 45.000 kronor går 25.000 till Ola Nordqvist personligen, resterande del går till skolan för inköp av bland annat litteratur.

Priset, som varje år ges till fyra lärare i Sverige, delas ut vid en ceremoni i Stockholm den 31 mars.