Innehåller 2 000 böcker. En bokapp, som köptes in av förskoleförvaltningen 2019, har visat sig vara ett bra verktyg för att stödja flerspråkiga barn. Den har bland annat bidragit till ett större läsintresse. Snart erbjuds bokappen även i hemmen.  

Du kan ladda ner rapporten genom att klicka på bilden.

Ett stort antal språk finns representerade av barn i förskolan och personalen kan inte alla dessa. Därför köpte förskoleförvaltningen in bokappen Polygutt med inlästa böcker på ett 60-tal språk, inklusive svenska.

En ny forskningsrapport, som förvaltningen beställt, visar att läsverktyget används och att pedagogerna upplever att det ökat intresset för böcker bland barnen.

2000 barnböcker

– Den här satsningen är en del i vår centrala språkstrategi och digitaliseringsstrategi. Vi är jättenöjda med att bokappen har etablerats så pass snabbt på förskolorna, säger Stefan Osla, enhetschef för digitalisering och innovation på förskoleförvaltningen.

Tack vare medel för språksatsningar kan förvaltningen nu erbjuda bokappen – som innehåller 2 000 barnböcker – även utanför förskolan. Med start i september kan alla vårdnadshavare med barn i kommunala förskolor i Göteborg använda den hemma.

Böckerna i appen är indelade i olika kategorier och det går att välja mellan olika genrer, teman eller åldersrekommendationer.