Kurs för nyanlända får höga betyg. Kursen om Sverige för nyanlända blir alltmer populär. Det visar utvärderingen bland höstens över 800 deltagare på samhällsorienteringen i Göteborgs Stad.

Alltfler nyanlända personer går kursen om Sverige. Totalt ökade antalet deltagare med 30 procent förra året. Att kursen också blir mer och mer uppskattad framgår av höstens utvärdering. Hela 82 procent tycker att kursen är mycket bra, en ökning med 6,5 procentenheter jämfört med i våras.

På kursen får deltagarna kunskaper om sina rättigheter och skyldigheter, om svensk demokrati och om hur samhället är organiserat. Den består av 20 lektioner och undervisningen sker på det egna språket i en rad ämnen.

De ämnen som deltagarna uppskattar mest är Jämlikhet, jämställdhet och mänskliga rättigheter, Barn och familj och Att bli gammal i Sverige. Kommentarer i utvärderingen visar att det råder en stor frustration kring boendesituationen i Göteborg med omnejd.

Arabiska vanligast
Deltagarna är mycket nöjda med samhällsinformatörerna som håller i kurserna och deras sätt att undervisa på olika språk. De lyfter särskilt fram möjligheten att ställa frågor och få svar på det egna språket.

Arabiska är det vanligaste språket (55 procent), därefter persiska och somaliska (12 procent vardera) samt tigrinja (6 procent).

Uppskattade studiebesök
Särskilt uppskattat är de studiebesök och gästföreläsningar som också ingår i kursen. Bland annat besöker man räddningstjänsten, SKF, Älvrummet och Sveriges Television/Sveriges Radio.

Föreläsare från skatteverket, polisen, arbetsförmedlingen och försäkringskassan är några av de som kommer till grupperna och informerar.

Nyttan med kursen
Citaten nedan är ett par exempel på vilken nytta deltagarna tycker att de har av samhällsorienteringen:

”Jo, själva kursen var givande, bra kvalitet, den gav oss möjlighet att få information och kunskap om svenska samhället. Vi kommer från ett annat samhälle ett annat land och hade ingen kunskap alls om Sverige. Jag tycker det är väldigt viktigt att man får chansen att gå den här kursen. Och de gjorde ett jättebra jobb”.

”Jag hade noll information när jag kom till Sverige. Jag jobbade samtidigt som jag deltog i kursen och jag visste ingenting om vad som krävs för att få jobba i Sverige. Jag fick veta mer om arbetsvillkor och vad som är okej på en arbetsplats och inte. Jag sa faktiskt upp mig från det jobbet på grund av kursen. (…) Innan jag deltog i kursen arbetade jag varje dag i fjorton timmar. Men på kursen så fick jag veta att man bara får jobba åtta timmar per dag, eller 40 timmar i veckan. Och jag fick ingen lön för den extra arbetstiden, utan bara för åtta timmar. Fast det var ändå vitt jobb.”

Enheten för samhällsorientering utvärderar kurserna en gång varje termin genom enkäter och gruppintervjuer.