Möjligheten att via nätet söka förskoleplats har på kort tid fått stort genomslag i Göteborg. - Vi är väldigt nöjda och ser redan att de allra flesta använder sig av tjänsten, säger projektledaren Ann Algurén.

När Göteborgs småbarnsföräldrar den 1 april fick möjligheten att sköta sina ansökningar till de kommunala förskolorna via e-tjänst behövdes inte många dagars tillvänjning.

Det kommer mera

Efterfrågan var uppenbarligen stor från en datavan generation som hade lätt att ta nyordningen till sig och snart frågade efter ännu fler möjligheter.

Än så länge innebär nyordningen egentligen bara att man fyller i blanketten elektroniskt – men detta första steg väntas så småningom följas av fler. Föräldrar ska till exempel kunna:
– säga upp sin plats.
– lägga in schema för sitt barn.
– lämna inkomstuppgifter.

Utvecklingsmöjligheterna är många, men kräver samtidigt planering och samkörning innan de är redo användas skarpt i full skala.

Lättare se söktrycket

För stadskansliet innebär de nya sökfunktionerna bland annat bättre möjligheter att läsa av trycket på barnomsorg i olika delar av staden.

– Vi har inte gjort någon utvärdering av projektet än, men jag hör från olika håll att man tycker att e-tjänsten fungerat väldigt smidigt. Idag får vi bara ett fåtal ansökningar på papper, säger Ann Algurén.