Göteborgsregionens internetbaserade modell för att söka praktikplatser åt grundskole- och gymnasieelever sprids nu till andra delar av landet.

I höst ska Företagarna i Västernorrland testa webbplatsen Praktikplatsen.se under tre månader vid gymnasieskolorna i Kramfors och Härnösand. Även Västra Bergslagens Utbildningsförbund vill prova att använda Praktikplatsen.se för gymnasieskolorna i Ludvika och Smedjebacken.

Webbplatsen har arbetats fram av GR Utbildning och förmedlar praktikplatser, studiebesök och andra näringslivskontakter till elever och lärare. Idag har ungefär 3.000 företag, ett 70-tal grundskolor och ett 20-tal gymnasieskolor anslutit sig som användare.