Ungdomsfullmäktige mötte politiker. Hallå där, Jacob Welander, som går i nian på Kärralundsskolan och var moderator på ungdomsfullmäktiges skolmatskonferens 2016 i förra veckan. Vad gjorde ni på konferensen?

– Det var olika panelsamtal och en föreläsning. Publiken bestod av inbjudna klasser och matråd, som fick ställa frågor. I den ena panelen var det fyra politiker och i den andra sex stycken experter, till exempel en kökschef och en forskare.

Vad diskuterades under kvällen?
– Det var ganska mycket fokus på matsvinn, Det var väl ett fokus som de som arbetar med maten – och även politikerna – gärna tog. Vi hade en diskussion om den vegetariska maten. Vissa menade att det kanske är den som har lett till ökat matsvinn för att den inte är lika uppskattad.

Finns det några extra heta potatisar när det gäller bambamaten i Göteborg?
– Ganska många tycker att den behöver förbättras. Men åsikterna om hur det ska göras skiljer sig åt. Vissa anser att den vegetariska maten inte innehåller tillräckligt av alla näringsämnen och vill ha mindre vegetarisk mat.
– Andra tycker att vegetarisk mat är bra men vill att den ska bli bättre. Det finns exempel på skolor som har väldigt bra mat. Matens kvalitet varierar mycket mellan skolorna. Jag tror det beror på vilken kökschef skolan har och hur aktiv den är.

Gav politikerna några besked?
– Det är väl att de jobbar vidare med ämnet. Politikergruppen menade att staden redan lägger massa pengar på skolmaten. Det verkar som att man är oense om hur man ska förbättra den. Det var kul att ställa de här intressena mot varandra och skapa en dialog. Sedan är det förhoppningsvis så att matråd fick bättre insikt i hur det fungerar och vad de kan göra för att förbättra sin skolmat.