Nära 85 procent kom in på förstahandsvalet. Nu är intagningen till gymnasieskolorna i Göteborgsregionen klar, åtminstone preliminärt. Samhäll är även i år största programmet, men ekonomiprogrammet ökar, liksom barn- och fritid.

Kommunala Bernadottegymnasiet fortsätter att vara den mest populära gymnasieskolan i regionen med 1,94 sökande per plats. På andra plats kommer Sveriges Ridgymnasium i Kungsbacka med 1,85 och trea är MTG, Motorbranschens tekniska gymnasium i Göteborg, med 1,66 sökande per plats.

Helt klar är gymnasieantagningen inte förrän 26 juni. Men enligt de preliminära siffrorna på torsdagen har 8 220 elever antagits. Av dessa har 5 345 kommit in på kommunala skolor och 2 875 på fristående.

I år har 84,7 procent av eleverna fått sitt förstahandsval, sett till både program och skola. Sett till utbildningen har 92,8 procent fått sitt förstaval, men på en annan skola.

Det största gymnasieprogrammet är alltså samhällsvetenskapsprogrammet med 2 216 platser, följt av naturvetenskap-, ekonomi-, teknik- samt estetiska programmet. Det program som ökar mest från förra året är ekonomi. Även barn- och fritid-, el- och energi-, samt fordons- och transportprogrammet ökar lite.