Drygt 80 procent av eleverna i Göteborgsregionen har fått sitt förstahandsval av både utbildning och skola.

Av de drygt 10.000 elever i Göteborgsregionen som nu fått besked om plats är 65 procent intagna på kommunala skolor och 35 procent på fristående skolor.

Det samhällsvetenskapliga programmet har totalt sett flest antal sökanden och är också det som ökar mest sedan förra året. Näst störst är det naturvetenskapliga programmet.

De kommunala skolor i Göteborgs Stad som har flest antal sökande per plats är Katrinelundsgymnasiet, Polhemsgymnasiet och Hvitfeldtska gymnasiet. Bland de fristående skolorna är konkurrensen om platserna hårdast på Mikael Elias Teoretiska gymnasium, Rytmus Musikergymnasium och SKFs tekniska gymnasium.

Eftertraktad utbildning till uniformsyrken

De utbildningar i Göteborgs Stad som har flest sökande per plats är Bernadottegymnasiet på Katrinelundsgymnasiet (en utbildning för den som vill arbeta inom till exempel polisen, tullverket eller räddningstjänsten), och Naturvetenskapsprogrammet på Mikael Elias Teoretiska gymnasium.

Individuella program för obehöriga

Drygt 2.200 elever i Göteborgsregionen har inte fått någon plats än. Omkring 200 av dem står som reserver på utbildningar med höga intagningspoäng, men de flesta (cirka 2.000 elever) saknar i dagsläget behörighet till gymnasiet. Hälften av dem beräknas bli behöriga inför den definitiva intagningen som sker i juni. Resterande cirka 1.000 elever kommer att erbjudas plats på ett individuellt program.

Den definitiva gymnasieintagningen är klar den 24 juni.