Första valet till den nya gymnasieskolan. Av alla nior som i år valt till gymnasiekolan har 83,2 procent fått sitt förstahandsval, både vad gäller skola och program. Ser man till önskad utbildning, fast vid en annan skola, har hela 91,5 procent av de sökande fått den utbildning de helst vill ha. Det är fler än vid förra årets antagning.

GR:s gymnasieantagning ansvarar för 27 kommunala och 50 fristående skolor, alltså samtliga gymnasieskolor inom Göteborgsregionen. Regionen erbjuder till hösten 12 855 platser, 7 867 på kommunala skolor och 4 988 på fristående skolor. Efter dagens preliminära antagning finns fortfarande 3 698 platser lediga.

Allt fler elever väljer friskolor
Antal antagna elever till skolorna i regionen är 9 157 . Av dessa är 5 864 antagna på kommunala skolor och 3 293 på fristående. Det är en ändring i fördelningen från förra årets antagning. Cirka 300 fler elever än förra året har kommit in på fristående gymnasiekolor i år och cirka 800 färre elever har valt kommunala gymnasier.

1 770 elever har inte antagits, av dem är 1 642 obehöriga Det är ca 500 färre än i fjol. Av de obehöriga eleverna brukar ungefär hälften bli behöriga inför definitivantagningen.

Ansökan för omval stänger den 1 juni kl 16.00
Elever som vill göra nya val eller ändra i sin ansökan ska kontakta skolans eller kommunens studie- och yrkesvägledare som hjälper till att registrera valen. Den 1 juni kl 16.00 stänger ansökan även för studievägledare och Gymnasieantagningen startar arbetet med definitivantagningen.

Definitivantagningen klar den 30 juni.
Definitivantagningen är klar torsdag den 30 juni kl 14.00. Elever inom GR kan då också logga in och se sitt antagningsresultat på Indranet. Antagningsbesked skickas sedan ut till samtliga sökande via posten.