Läslust i Göteborg. Årets förskoleklassbok är Emma Adbåges bok Gropen. En bilderbok om fantasins och lekens kraft. Om fega vuxna och om att aldrig ge sig. För hur skulle det bli om vuxna bestämde allt?

För tredje året i rad får alla barn i Göteborg som går i förskoleklass en bokgåva av staden. Böckerna delas ut under våren och under året genomförs aktiviteter med koppling till boken på olika platser i staden.

Årets bok Gropen är skriven och illustrerad av Emma AdBåge och tilldelades Augustipriset hösten 2018. Förskoleklassboken är en del av stadens arbete för en mer jämlik och sammanhållen stad och är tänkt att främja läslust. Förhoppningsvis kan gåvan också uppmuntra vuxna i barnens närhet att läsa tillsammans.

Fortbildning till pedagoger
Under våren bjuds förskoleklasserna att bjudas in till sitt närmaste stadsdelsbibliotek för att ta emot böckerna tillsammans. Innan dess erbjuds fortbildningstillfällen om boken till alla pedagoger och rektorer. Fortbildningen ”Att göra sin röst hörd” ska ge inspiration och idéer om hur boken kan användas i undervisningen och hur boken kan bli ett verktyg i att stärka barns rätt till delaktighet och inflytande.

Mer information om programmet för fortbildningen och satsningen i sin helhet finns på www.goteborg.se/jamlikt