För få sökande till utbildning. Det EU-finansierade utbildningsprojektet Bazar som skulle förbereda deltagarna på att starta eget eller få ett jobb inom butik, basar och torghandel avvecklas nu. Anledningen är att för få deltagare har sökt till utbildningen.

– Tolv personer sökte nu i vår, men vi hade behövt 25 deltagare. Eftersom få deltagare skulle betyda att projektet gått med underskott har vi valt att avveckla verksamheten, säger projektledaren Jörgen Larzon vid stadsdelsförvaltningen Centrum.

Efter första utbildningsomgången 2012 gjordes en utvärdering och efter det ändrade man inriktning på projektet. Bland annat blev kravprofilen på deltagarna tydligare och projektet riktades mer mot rena utbildningsinsatser. Utbildningstiden förlängdes också från 30 till 40 veckor.

– Vi har varit medvetna om utmaningarna i projektet, det var något som bland annat lyftes i förstudien och i ansökan till Europeiska socialfonden. Tyvärr får vi inse att det inte fungerar och avslutar nu projektet. Nu kommer det att utvärderas och vi kommer dra lärdom inför framtiden, säger Jörgen Larzon.

De som redan antagits till utbildningen kommer att erbjudas andra alternativ.