”Barnen har gett mig stora delar av språket”. Det säger Yehia Khazaal som kom från Syrien för drygt ett år sedan. I projektet Hand i hand har han arbetat på en svensk arbetsplats och fått viktig språkträning. På Förskolevägen 3 har Yehias arbete inneburit en välbehövlig avlastning och en extra resurs i det dagliga arbetet på förskolan.

Hand i hand är ett arbetsmarknadsprojekt som drivits av förskoleförvaltningen och finansierats av nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning. På förskolor inom område Väster har 16 nyanlända personer fått möjlighet att under ett år arbeta, utveckla sin svenska och även få referenser inför framtida anställningar. Hand i hand har pågått i ett år och avslutas den sista december.

Målet med projektet har varit att deltagarna ska komma ut i yrkeslivet eller gå vidare till studier.

– Förutom erbjudandet till deltagarna har projektet också varit inriktat på att avlasta förskolepersonalen med praktiska arbetsuppgifter. Deltagarna hjälper till vid måltider, sorterar och plockar undan och är ett stöd till pedagogerna vid barnens aktiviteter, berättar projektledare Farida El Bakraoui.

Handledare är ett viktigt stöd
Som stöd för deltagarna finns barnskötarhandledare. Markret Nathneel, som arbetat som barnskötare sedan 2017, har varit Yehias handledare.

– Det har varit väldigt roligt och lärorikt. Jag fick gå en handledarkurs och sedan har vi haft nätverksträffar och pratat om hur arbetet går. Jag kommer ursprungligen från Irak och pratar arabiska precis som Yehia, men det har varit jätteviktigt han pratar svenska på förskolan, säger Markret.

Vad har Hand i hand uppnått på det år som projektet pågått?
– Utvärderingen visar att alla deltagare själva tycker att de utvecklat sin svenska mycket. Rektorerna på de förskolor som tagit emot deltagare pekar på att projektet lett till mindre stress som en följd av avlastningen på förskolan. Andra tydliga resultat är att deltagarna blivit mycket bra på att söka jobb och att de faktiskt nu har erfarenhet av ett arbete i Sverige, påpekar Farida El Bakraoui.

Vad händer med deltagarna efter projektets slut?
– Det är tolv personer som har varit med hela vägen i projektet och alla vill fortsätta inom förskolan. Vi har erbjudit dem en kort utbildningsinsats där de får kunskaper om yrkessvenska inom barnomsorg och en liten del av kursen människors miljö som är en del av barnskötarutbildningen. Med utbildningsinsatsen höjs deras chanser att få jobba som timavlönade vikarier i bemanningen och därefter möjlighet att kunna utbilda sig till barnskötare och arbeta på förskolan.

För Yehia ser framtiden ljus ut. Han har fått precis ett nystartsjobb via Arbetsförmedlingen och kommer att fortsätta sitt arbete på Förskolevägen 3.