”Lättare att hitta varandra”. Två av Göteborgs Stads öppna förskolor börjar nu med riktade tider för regnbågsfamiljer, det är Sannegården på Hisingen och Draken i Johanneberg. Bakom idén ligger ett medborgarförslag.

– Öppna förskolan är en arena för nätverksskapande. Vi börjar med riktade tider för att regnbågsfamiljer lättare ska hitta varandra, ha ett tillfälle där de kan vara norm och prata om gemensamma frågor, säger Rebecca Ekberg, specialpedagog på öppna förskolan Draken.

Regnbågstiderna är till för alla regnbågsfamiljer med barn 0-6 år. Med regnbågsfamiljer menas familjer där en eller flera vuxna och/eller barn är hbtqi-personer*.

– Det här blir jättebra för oss som inte känner så många i samma situation som har små barn. Jag ser fram emot att kunna dela tankar om föräldraskap till exempel. Ibland är det också skönt att känna att en inte är i minoritet och inte behöva förklara så mycket, säger Maria Nilsson, vårdnadshavare.

Pedagogerna har fått utbildning

Bakgrunden är ett medborgarförslag som kom in till Göteborgs Stad 2018.

– Det ligger i vårt uppdrag att nå ut till minoritetsgrupper och vi har även riktade tider för andra grupper, säger Katerina Voutsinas, förskollärare på öppna förskolan Sannegården.

Pedagoger på alla öppna förskolor har fått en grundutbildning i normer och HBTQ-frågor.

– Vi vill arbeta för att regnbågsfamiljer blir bekväma med att komma till öppna förskolan på alla öppettider. Därför är det bra att alla pedagoger nu fått utbildning och att familjerna får veta att vi inom öppna förskolan arbetar för ett medvetet förhållningssätt, där olikheter främjas, säger Rebecca Ekberg.

”Jag ser fram emot att vara med på fler aktiviteter”

Öppna förskolan är en mötesplats där miljö och möten inspirerar till lek, social gemenskap, nätverksskapande och lärande, med familjen i fokus. Katerina Voutsinas berättar att de under regnbågstiderna arbetar på samma sätt som alla andra dagar med till exempel skapande verksamhet och sångstunder. Precis som vanligt kommer de att lyssna in om det finns behov att lyfta speciella frågor i samtalsgrupper eller föreläsningar.

– Jag och min partner har tagit del av den digitala verksamheten på öppna förskolan under våren, bland annat babymassage och samtalsgrupper. Det har varit guld värt nu när det har varit svårt att träffas. Jag ser fram emot att vara med på fler aktiviteter och att komma på regnbågstiderna nu när de sätter igång, säger Maria Nilsson.