Aldrig tidigare har det funnits så många kurser i praktisk sfi (svenska för invandrare) i Göteborg. I höst läser 250 sfi-deltagare sådana kurser, jämfört med bara ett fåtal hösten 2003. Och allt fler klarar nu godkänd D-nivå i svenska.

– Idag når 60-85 procent av deltagarna i de yrkesförberedande sfi-spåren i Göteborg upp till godkänd nivå på D-kursen, vilket kan jämföras med snittet för hela riket, knappt 40 procent. De siffrorna talar sitt tydliga språk, säger Kerstin Odén på stadskansliet.

”Motivationen blir högre”

– Vi ser ett klart samband mellan bättre studieresultat och metoden att varva teori och praktik. Motivationen blir mycket högre.

För två-tre år sedan fanns i stort sett bara den vanliga sfi:n kombinerat med lite praktik. Idag finns en uppsjö av kurser, eller yrkesspår, där teori och praktik varvas för ett mer effektivt lärande – och kortare väg ut i arbetslivet.

Totalt handlar det om fler än 20 utbildningar. I toppen finns tre spår för de mest välutbildade, som ska leda till högre studier eller akademikeryrken och längst ner finns Alfa-praktik, för analfabeter.

På mellannivån finns tio olika yrkesförberedande spår – till exempel fordon, livsmedel, omvårdnad och säljare i butik – samt ytterligare fem branschinriktade, till exempel omsorg och café.

– En inriktning heter Volvo bilbyggare, vilken funnits i några år. Från den går merparten till jobb, säger Kerstin Odén.

35 miljoner till utveckling av praktisk sfi

En bidragande orsak till den här utvecklingen av den samverkan mellan myndigheterna Migrationsverket, Göteborgs stad och Arbetsförmedlingen som startade för två år sedan.

– Idag jobbar myndigheterna ihop på ett helt annat sätt än tidigare. Och gör man saker tillsammans kan man nå helt andra resultat. Det blir en kedja från start till mål i stället för ett antal stationer med väntetider emellan, säger Kerstin Odén.

Vuxenutbildningsförvaltningen, som ansvarar för sfi, har i år fått 35 miljoner kronor extra för att utveckla praktisk sfi ännu mer.

– Från och med i höst finns ytterligare 300 platser med verksamhetsförlagd sfi. Det är ett arbetsintegrerat lärande som innefattar både yrkesbedömning, validering, varvad teori och praktik samt arbetscoacher, berättar Kerstin Odén.

– De 300 platserna är bara början, för att hitta formerna. Det kommer att utökas. Politikernas mål är att alla som läser sfi ska ha chans att få en yrkesfärgning på studierna.

Tillfällig asyllag gav extra tryck

Det skulle innebära att avsevärt många fler praktikplatser måste skapas.

I höst finns alltså ungefär 550 platser inom varvad sfi-praktik. Och så gott som inga står tomma.

– Snarare är det kö till utbildningarna, bland annat på grund av det extra tryck som den tillfälliga asyllagen medfört, säger Kerstin Odén.

Fotnot:
Med godkänt på sfi:ns D-nivå kan man fortsätta läsa ”Svenska som andraspråk” på grundläggande nivå vilket motsvarar grundskolans högstadium.