Utveckling under hela yrkeslivet. Rektorsakademin erbjuder Göteborgs Stads alla rektorer och biträdande rektorer möjlighet till kompetenshöjning. Genom en rad åtgärder arbetar akademin för att attrahera nya rektorer, behålla de som redan arbetar som rektorer och ta vara på deras erfarenheter. Akademin arbetar också med att hitta framtidens skolledare och fånga upp dem.

Marie Sköld, planeringsledare för rektorsakademin med mångårig erfarenhet som rektor.

−  Rektorsakademin erbjuder många olika möjligheter och former att dela och lära sig av varandra, säger Marie Sköld, planeringsledare för rektorsakademin med mångårig erfarenhet som rektor.

Rektorsakademin är en del i Göteborgs Stads arbete att höja kvaliteten för eleverna i grundskolan och grundsärskolan. I rektorsakademi utvecklar grundskoleförvaltningen rektorer och biträdande rektorer under hela deras yrkesliv.

Att vara rektor och biträdande rektor är ett yrke som innehåller många olika delar och mycket ansvar. Därför behöver rektorer hela tiden bli stärkta kring chefs- och ledarskap, pedagogisk forskning och utveckling med mera.

Arbeta tillsammans

Ungefär en gång i månaden, sedan 2018, arrangeras en rektorsverkstad för grundskoleförvaltningens alla rektorer och biträdande rektorer. Vid varje tillfälle tas ett tema upp som utgår från det pedagogiska ledarskapet och det systematiska kvalitetsarbetet.

Under rektorsverkstaden arbetar rektorerna tillsammans med olika frågor och utmaningar. Här träffas rektorer från olika delar i Göteborg Stad som i vardagen inte arbetar tillsammans.

− Detta ökar samhörigheten och förståelsen för rektorernas uppdrag, säger Marie Sköld.

Föra vidare kompetens och erfarenheter

Akademin arbetar med att hitta framtidens skolledare och fånga upp dem. En viktig del inom akademin är att ge nya rektorer i Göteborg en utbildning som ger dem introduktion till yrket samt i att vara chef i Göteborgs Stad och i grundskoleförvaltningen. Rektorer som arbetat några år i yrket får kompetensutveckling. Rektorsakademin ger rektorerna kompetensutveckling under hela yrkeslivet.

I höstas startade akademin ett mentorprogram för biträdande rektorer som är nya i yrket. Mentorerna är några av Göteborgs Stads grundskolerektorer med lång erfarenhet. De har fått en utbildning i coachande förhållningssätt för att på bästa sätt föra vidare sin kompetens och sina erfarenheter.