Tydliga resultat i Lövgärdet. ”Vi har lyckats med barn som ingen annan har lyckats med”, säger Vesna Janevska, förskollärare på den resursförstärkta avdelningen Violen på Kummingatan. På avdelningen går barn som har särskilda behov. Det handlar om barn som har någon form av autism eller som har inlärningssvårigheter eller språksvårigheter.

– Här ska vi alltid skapa de bästa förutsättningarna för barnens lärande och utveckling, säger förskolläraren Pia Lahtela.

I fokus för arbetet med barnen står språk, kommunikation, matematik och det sociala samspelet.

– Vi jobbar mycket med tecken och bilder som stöd i vår kommunikation. På toaletten har vi satt upp bilder som förklarar vad barnet ska göra där. Vid handfatet är det till exempel en bild på två händer som betyder att barnet ska tvätta sig om händerna. Det är viktigt att alla barn har lika möjligheter att förstå vad de ska göra, säger Pia Lahtela.

Rutiner viktigt
Barnskötaren Diana Kuleta förklarar att rutiner och ett bra arbetssätt är särskilt viktigt i den vardagliga kontakten med barnen.

– Klockan nio samlas vi på den stora mattan med färger och former på. Vi ber barnen sätta sig på en form, färg eller siffra. Då blir barnen lugna och kan fokusera, säger Diana Kuleta.

För personalgruppen på avdelningen Violen, som består av två förskollärare och två barnskötare är det viktigt att förskolan är rolig, trygg och lärorik för alla barn. Pedagogerna tycker att det är viktigt det finns ett tillåtande klimat för de tio barnen som går på avdelningen.

– Vi är närvarande i arbetet med alla barn och för oss är det viktigt att vi ser det kompetenta barnet, säger Vesna Janevska.

– Vi har det väldigt roligt tillsammans. I höstas hade vi det tufft med flera av barnen. Men under sådana perioder hjälper det att vi har ett bra arbetslag. Vi har till exempel en fantastisk specialpedagog som vi inte skulle ha klarat oss utan, säger Pia Lahtela.

Tydliga resultat
Arbetet ger resultat, förklarar pedagogerna som ser stora framsteg i barnens utveckling.

– Vi ser verkligen resultat. Barn som tidigare haft svårt med det sociala samspelet söker sig till andra barn och visar omtanke. Barnen kan säga till varandra ”åh, vad jag tycker om dig”, säger Vesna Janevska.

I arbetet med barnen, som pedagogerna kallar för sina ”stjärnor”, finns det några särskilda utmaningar.

– Den största utmaningen är att skapa kontakt och bygga upp relationer med barnen. Det är viktigt att få dem att förstå att det finns fler barn här och att de andra barnen kanske har andra behov, säger Vesna Janevska.

– Vi brinner för vårt arbete. Vi känner en otrolig glädje och vi kollegor känner varandra väldigt väl. Om det blir tufft i olika situationer behöver vi bara titta på varandra så vet vi var vi har varandra och hur vi ska hantera situationen.