En ingång till arbetsmarknaden. Med uppmuntran, individanpassas utbildning och ett nära samarbete med branschorganisationerna ger Det stegvisa jobb- och kunskapslyftet långtidsarbetslösa den kunskap som behövs för att få jobb inom olika bristyrken. Och Göteborg Stads nya satsning har gett goda resultat.

Efter drygt två års förberedelsearbete startade de första stegvisa utbildningarna inom det så kallade byggsteget i november. Sedan tidigare pågår redan liknande satsningar inom bristyrkena äldreomsorg, industri och storkök.

– Det handlar om att förmedla vägar in i branscher med stort behov av arbetskraft, med fokus på till exempel långtidsarbetslösa och nyanlända. Vi står för branschintroduktionen och rustar våra deltagare för arbetet, medan företagen erbjuder jobb i form av yrkesorienteringspraktik, säger planeringsledare Stina Blomqvist på Arbetsmarknad och vuxenutbildning, Göteborgs Stad, som driver Det stegvisa jobb- och kunskapslyftet.

Individuellt anpassad introduktion
Nyckeln till framgång är ett nära samarbete med de olika branschorganisationerna, som representerar företag inom branscher där det redan finns ett stort behov av arbetskraft.

Den första gruppen inom byggsteget består av 15 personer. De har först fått en individuellt anpassad introduktionsutbildning, med allt från hjälp att lära sig de särskilda säkerhetsföreskrifterna på en byggarbetsplats till språkträning med fokus på facktermer inom byggbranschen. Därefter har deltagarna fått hjälp att ta en första kontakt med en arbetsgivare inom branschen. Det har skett genom individuell stöttning från utbildningssamordnare, jobbmäklare och matchningskoordinator från Galaxen bygg.

– Det har gått väldigt bra, folk har kommit igång och många är redan ute på byggena.

Praktik och utbildning
Under yrkesorienteringspraktiken får deltagarna med hjälp av stöttning på arbetsplatsen prova på olika arbetsmoment. En dag i veckan är också vikt åt fortsatt utbildning, vilket till exempel kan betyda att i lugn och ro få möjlighet att prova på olika tekniker som deltagaren vet kommer användas ute på bygget under de närmaste dagarna. Något som både stärker självförtroendet och gör att deltagarna snabbare kommer igång med det faktiska arbetet.

Den yrkesorienterade praktiken tar mellan tre till elva månader, därefter är avsikten att den ska övergå i en yrkesorienteringsanställning, som så småningom överger i en vanlig anställning. Anställningsförfarandet har tagits fram av branschen, för att skapa så goda förutsättningar som möjligt för långsiktigt arbete.

Joakim Falk tycker att praktiken på Processbygg är bland det roligaste han gjort.

Positiv respons från byggbranschen
Nästa grupp inom byggsteget startar upp inom kort och intresset är stort, både från nya deltagare och från byggföretagen.

– Vi har fått jättepositiv respons från branschen och jag tror definitivt att det är det långa förarbetet som nu ger resultat. Det här är ordentligt förankrat på alla nivåer och något som är efterfrågat av branschen själva, säger Stina Blomqvist.

En av dem som fått praktik genom satsningen är Joakim Falk, 20 år. Sedan några veckor gör han orienteringspraktik på byggföretaget Processbygg Tjörn som på uppdrag av Bostadsbolaget bygger om kontorslokaler till lägenheter i en fastighet i Majorna. Med undantag för ett sommarjobb förra året är det hans första jobb sedan han hoppade av gymnasiet.

– Det känns underbart och är något av det roligaste jag någonsin gjort, säger han.

”Allt är inte förlorat”
Han berättar att praktikplatsen har gett honom hopp om framtiden igen efter en jobbig tid som arbetslös.

– Det känns väldigt skönt att veta att allt inte är förlorat och att det fortfarande finns möjligheter, säger Joakim Falk.

Att han fått praktikplats på Processbygg Tjörn är ett exempel hur kommunala bostadsbolag som Bostadsbolaget arbetar med social hänsyn i upphandlingar, berättar Ulf Westerlund som är Bostadsbolagets inköpschef.

– När vi gjorde upphandlingen för renoveringen så ställde vi som krav att den entreprenör som vann skulle ta in en person som står långt från arbetsmarknaden, säger han.