It-satsning i Centrum. På Levgrensvägens förskola har barnen programmerat en robot och Centrums fritidspedagoger har under hösten utbildats i programmeringsspråket Scratch. Stadsdelen är bland de första i Göteborgs Stad att satsa på programmering inom förskola och fritidsverksamhet.

– Barnen och eleverna får möjlighet att utvecklas som producenter och inte bara som konsumenter, säger Ingela Dahlgren.

”En baskunskap man behöver ha med sig”
Ingela Dahlgren, chef för stadsdelsförvaltningen Centrums enhet för informations- och kommunikationsteknik, menar också att detta utvecklar deras tänkande och samarbetsförmåga.

– Att barn och elever lär sig programmering är viktigt. Det är en baskunskap man behöver ha med sig för att förstå att tekniken är styrd av människan, säger hon och berättar att i Estland lär sig eleverna programmering redan på lågstadiet och i England har man infört programmering i läroplanen.

– I Sverige är det flera skolor och förskolor som har tagit upp arbetet med programmering i olika former. Det är just nu stort intresse i hela landet där många lärare på eget initiativ utbildar sig vidare.

På förskolan använder de yngre barnen appen Bee bot på sina läsplattor och programmerar vad en robot ska göra. Sedan arbetar de i verkligheten med Bee bot-roboten och programmerar den för att förstärka lärandet att det är människan som styr och inte tekniken.

Kan bli kvalitetshöjning för fritids och förskolor
För de äldre eleverna gäller programmeringsspråket Scratch som bygger på kod i form av moduler. Det går att skapa spel och animationer bland annat.

– Nu kommer fritidshemmen att jobba vidare med stöttning av oss i IKT-enheten, säger Ingela Dahlgren.

Under året kommer IKT-enheten att erbjuda utbildning och kurser på fritidshemmen i Scratch, där man viker lika många platser åt pojkar som åt flickor. Ett liknande upplägg skulle hon också gärna se där föräldrarna bjuds in.

– Jag tror att det kan bli en kvalitetshöjning för fritidshemmen och förskolorna om man jobbar strategiskt med detta.