Eleverna var med och utformade skolgården. Januari 2023 står Rambergsskolans nya skolgård klar. Det blir en skolgård som eleverna har fått vara med och utforma.  ”Vi tänkte att eleverna är proffs på vad som behöver finnas på en skolgård och ställde därför frågan till alla klasser på skolan. De var tidigt med i arbetet kring den nya skolgården”, berättar Linda Kollin, biträdande rektor på Rambergsskolan.

Många önskemål kom in och högt på listan var bland annat linbana, studsmattor, sandlåda och kickbikeramp. Arkitekten tog till sig förslagen och gjorde en ritning som visades upp för eleverna.

– Till elevernas stora glädje var det många önskningar som blev uppfyllda, säger Linda.

”Roligare raster” nytt ämne på schemat

På skolan finns två fritidsledare som har undervisning för eleverna i ämnet rast på skolgården. Arbetet kallas ”Roligare Raster”. Deras arbete på skolgården gör att elever fångas upp som behöver stöd med den sociala delen.

– Samtidigt är det otroligt viktigt att våra ”skolgårdsarbetare” inte själva har ansvaret för rasterna utan att det är ett arbete som görs i team för att det ska bli så bra för eleverna som möjligt och här kommer Gustav Sundh in i bilden, berättar Linda.

Skolgårdsläraren

Gustav Sundh är känd som skolgårdsläraren. Han är utbildad och legitimerad fritidspedagog och förstelärare. Gustav hade en föreläsning på Rambergsskolan där han berättade om hur ett aktivt skolgårdsarbete ger mycket positivt för att alla ska ha en bra rast och som sen ger mycket gott för undervisningen i klassrummet.

– Hans föreläsning gav oss många tankar kring hur rasterna ser ut på vår skola. Vi började titta på vårt arbete. Vad gör vi idag och vad gör vi inte idag, fortsätter Linda.

Skolgårdsarbetet på Rambergsskolan

Skolgården ”leker” inte sig själv utan en stor del av rasten handlar om att skapa innehåll för att alla elever ska finna meningsfullhet, glädje och leklust men också gemenskap och att ta ansvar.

– Det är ett värdegrundsarbete att trygga upp raster så att alla kan känna sig delaktiga. Ingen elev ska behöva fråga om jag får vara med och leka och riskera att mötas av ett; nej det får du inte, säger Linda.

Om personalen på skolan är aktiv och har tydlig rollfördelning i skolgårdsarbetet är det lättare att jobba förebyggande och genom det minska antalet konflikter på rasten.

– Minskar antalet konflikter kan vi i slutändan ge goda förutsättningar för eleverna att nå goda resultat i skolan och det är en stor del i vårt värdegrundsarbete. Aktivt skolgårdsarbete där vi arbetar tillsammans som ett team ger en tryggare skolgång, avslutar Linda.

 

Citat från pedagoger på Rambergsskolan:

”Aktuell och rolig föreläsning. Givande och inspirerande inför framtiden, vi ser fram emot att utveckla rasterna på Rambergsskolan ännu mer! säger pedagogerna Christopher och Marcus som arbetar aktivt med att förbättra skolgårdsarbetet på Rambergsskolan”.