Alla elever får en ny kommunal skolplats. Kammarrätten fastslår skolinspektionens beslut stänga Römosseskolan Agnesberg, Römosseskolan Gårdsten och Lilla Römosseskolan. Eleverna kommer gå kvar i skolorna fram till höstterminens slut.  

Römosseskolorna har idag cirka 260 elever. Alla elever som är folkbokförda i Göteborgs kommun får plats på en kommunal skola nära sitt hem. Grundskoleförvaltningen kommer att ta emot eleverna och se till att de känner sig välkomna på sin nya skola.

– Det är så klart en utmaning när en skola blir av med sitt tillstånd. Men grundskoleförvaltningens ansvar är att se till att alla elever har en plats i den kommunala skolan, säger Pernilla Palm enhetschef placeringsenheten.

Information till vårdnadshavare och elever

Grundskoleförvaltningen kommer att skicka ut information med post till vårdnadshavare. I den informationen får du som vårdnadshavare veta hur du ska önska ny skola för ditt barn. Informationen finns översatt på engelska, arabiska, somaliska och bosniska/serbiska/kroatiska.