Kommunala Studium i Göteborg hjälper nu till att exportera den svenska modellen för KY-utbildningar till Ryssland. Ett första ryskt besök var i Göteborg i oktober och snart kommer en delegation på 20-30 personer från ryska universitet.

– Framför allt är det kopplingen mellan teori och praktik som saknas i det ryska utbildningssystemet. De har ingen kompetens för ledning och undervisning i sådan utbildning, men det har ju vi i Sverige, säger Cege Ekström, projektledare på Studium, före detta Komvux.

KY på försök i Archangelsk

KY står för kvalificerad yrkesutbildning efter gymnasiet och innebär mycket praktik – Lärande i arbete (LIA). Utbildningarna utformas i samarbete med arbetsgivarna. Idag finns mer än 300 KY-utbildningar i hela landet.

Företagen får tillgång till kunniga anställda och kan testa dem under praktiktiden. De studerande å sin sida får kvalificerade kunskaper som gör dem attraktiva på arbetsmarknaden. Dessutom får de en fot direkt in i arbetslivet utan tidigare erfarenheter inom yrket.

Idén att exportera svenskt know-how på området kommer från Folkuniversitetet i Uppsala. Sedan ett par år pågår försöksverksamhet med KY-utbildning i Archangelsk vid Ishavet, med stöd från SIDA. De första 100 KY-studenterna i Ryssland gick ut i juni 2006.

Ställer upp som mentorer

– Projektet går nu vidare med tolv universitet i olika delar av Ryssland under ledning av initiativtagaren Ali Rashidi på Folkuniversitetet i Uppsala, berättar Cege Ekström.

– Ali har farit runt i Ryssland och informerat om hur KY-systemet fungerar. Intresset har varit mycket stort. Det visade sig att det fanns ett uppdämt behov av kvalificerad och praktisk eftergymnasial utbildning. Den typen av utbildning upphörde när Sovjetunionen kollapsade.

Ali Rashidi har tagit hjälp av tre erfarna KY-anordnare; Ultra i Jönköping, NBI (Nordic Business Institute) i Växjö samt Studium i Göteborg. Dessa tre ställer upp som mentorer och tar emot lärare och administratörer för utbildning.

En första grupp med administratörer och koordinatorer kom till Sverige vecka 40. Till Göteborg och Studium kom fyra personer från två universitet öster om Moskva.

Finansieras med kursavgifter

– De var särskilt intresserade av KY-utbildningen ”Risk, finans och försäkring” och fick därför specialinformation om den utbildningen och om KY-förfarandet i allmänhet, säger Cege Ekström.

I mitten av november är det dags för nästa besök. Då kommer ryska lärare inom finans och försäkring samt administratörer och lärare som är intresserade av Studiums utbildningar inom event marketing, reklam och marknadsföring samt IT och konferens. Totalt kommer 20-30 personer från olika universitet i Ryssland.

Nästa år ska KY-systemet finnas reguljärt i Ryssland och finansieras helt med kursavgifter från studenterna.