Krisplaner ska finnas på alla skolor. Grundskoleförvaltningen har rutiner för vad skolorna och förvaltningen ska göra om det inträffar en händelse med pågående dödligt våld på någon av stadens kommunala skolor. Det finns rutiner för vad man ska göra om det finns risk för att något ska hända, om det finns hot om att något ska hända och rutiner för vad man ska göra under själva händelsen.

— Varje skola ska ha en egen krisplan som medarbetarna känner till och som de går igenom regelbundet. Alla elever och medarbetare har rätt till trygga och säkra skolor och arbetsplatser. Arbetet med säkerhet och krisberedskap blir som bäst när det sker regelbundet och som en del av skolans verksamhet, säger säkerhetschef Kristian Johansson.

Inrymning och utrymning

Skolorna har också inrymnings- och utrymningsplaner. Inrymning handlar om hur och när elever och medarbetare ska stänga in sig i rum eller salar. Utrymning handlar om hur och när elever och medarbetare ska lämna skolans lokaler. Det finns även rutiner för hot och våld som gäller hela grundskoleförvaltningen och rutiner för vem/vilka man ska kontakta vid hot och allvarliga händelser på skolor.

Utbildningar och stöd från förvaltningens säkerhetsenhet

Grundskoleförvaltningens säkerhetsenhet har regelbunden kontakt med skolorna när det gäller arbetet med säkerheten. Alla skolor erbjuds att gå utbildningar och har tillgång till stödmaterial. Syftet med stödmaterialet är att rektorer på skolorna själva ska kunna använda det tillsammans med medarbetarna på skolan. Alla skolor går också igenom hur man agerar vid hot och våld på skolan. Det måste skolorna göra minst en gång om året.

Samarbete med andra utbildningsförvaltningar, polisen och räddningstjänsten

Grundskoleförvaltningens säkerhetsenhet har tillsammans med förskoleförvaltningen och utbildningsförvaltningen samarbetat med polisen och räddningstjänsten för att hitta gemensamma sätt att agera när det gäller pågående hot och våldssituationer.