Åtgärder för att minska trängseln. Studenten närmar sig för avgångseleverna i Göteborgs Stads kommunala gymnasieskolor. För att det inte ska bli trängsel sprids studentfirandet ut. Nytt för i år är att två anhöriga får ta emot varje student efter utspringet.

– Jag hoppas såklart att alla studenter får en underbar avslutning och att det blir ett festligt tillfälle, trots pandemin, säger Tomas Berndtsson, förvaltningsdirektör på utbildningsförvaltningen.

Förra veckan kom Folkhälsomyndigheten med riktlinjer inför studentavslutningen. Åtgärderna som föreslås handlar i grunden om att få ner trängseln.

– Vi har sedan tidigare trott att det skulle vara ungefär de här riktlinjerna som kom. Vi har i dagsläget planerat att skolorna ska ha student och att de sprider ut studentfirandet under dagen så att det inte är så många klasser samtidigt. Några av våra större skolor har avslutning under två dagar eller tre dagar, säger Tomas Berndtsson.

Förra året var det inte möjligt att ha anhöriga på plats på grund av covid-19-pandemin. I år blir det annorlunda.

– Det vi vet om läget just nu är att vi kan tillåta två anhöriga per student att närvara i anslutning till ett mindre utspring. Antalet handlar också om att det inte ska bli trängsel.

Vad öppnade för anhöriga i år?

– Det är det som Folkhälsomyndigheten säger. Min bedömning är att man har börjat vaccinera och att man vet mer nu om hur smittan sprider sig. Håller man avstånd, undviker trängsel och är utomhus så går det ändå att tillåta viss närvaro av anhöriga vid studenten.

Hur avslutningen och utspringet ska se ut på de kommunala gymnasieskolorna i Göteborgs Stad får respektive skola planera. Skolorna är olika stora. En del har väl inramade skolgårdar och en del har entré ut mot en allmän plats.

– Så där kommer planeringen i detaljnivå att se lite olika ut.

Hur fungerade studentavslutningen förra året?

– Den återrapporteringen jag fick från skolorna var att man tyckte att det fungerade bra, att det gick lugnt tillväga och att det blev en festlig avslutning för eleverna ändå.

Planeringen för studentavslutningen är gjord utifrån hur smittspridningen ser ut just nu och den kan komma att ändras.

– Precis, och det är också något vi har kommunicerat ut. Jag hade ett samtal med Smittskydd Västra Götaland i förra veckan. Det vi vet om smittläget just nu medger att man kan tänka sig två anhöriga per elev. Men det kan behöva omprövas om läget förändras.