350 behövs varje dag. Grundskolorna i Göteborg behöver vikarier varje dag. En vanlig dag behöver skolorna ersätta 350 lärare. När de 162 kommunala grundskolorna behöver vikarier är det bemanningsenheten som ansvarar för att hjälpa dem.

Grundskoleförvaltningens bemanningsenhet har en bemanningspool med personer som är intresserade av att vikariera. Där finns ungefär 1 500 vikarier som bemanningsenheten kontaktar när skolorna behöver elevassistenter, lärare eller medarbetare i fritidshem.

Ett sätt att prova att jobba i skolan

— Vi behöver hela tiden fler vikarier till vår bemanningsenhet.  Det är en merit om du som vikarie har utbildning eller har arbetat inom skolan. Alla vikarier måste lämna utdrag från belastningsregistret, säger Larisa Muslijovic, enhetschef på bemanningsenheten.

– Med ett utdrag från belastningsregistret kan vi bedöma om vikarien är lämplig för ett arbete i grundskolan. Vi tar också referenser på vikarien, fortsätter Larisa Muslijovic.

Elevens behov i centrum

Alla vikarier får introduktion i samband med att de börjar arbeta inom grundskoleförvaltningen. Den handlar bland annat om att skolans undervisning ska vara anpassad efter elevens behov. Vikarien får även information om bland annat Göteborgs Stads förhållningssätt (se faktarutan här nedan).

Introduktionen innehåller också information om de rättigheter och skyldigheter som finns för elever och vårdnadshavare enligt skollagen.