Årets preliminära resultat klara. Pojkarnas kunskapsresultat ökar jämfört med föregående år. Det är en av sakerna som de preliminära kunskapsresultaten för vårterminen 2022 visar. Nu börjar arbetet med att analysera varför elevernas kunskapsresultat ser ut som de gör.

Medan eleverna i förskoleklass, årskurs 1 och årskurs 3 ökar sina kunskapsresultat, sjunker måluppfyllelsen för elever i årskurs 6 något i andel elever som når alla mål.

Kunskapsresultatens utveckling på lång sikt som är viktig

– Vi vet att skolornas resultat kan variera från år till år. Men det viktiga är att titta på det målmedvetna och långsiktiga arbetet i våra skolor. Det handlar om att följa upp och analysera resultaten i skolan och utveckla och anpassa undervisningen utifrån elevernas behov. Det som står absolut högst upp är att vi har bra och duktiga lärare i våra skolor som utvecklar undervisningen tillsammans med andra, säger Martin Palm, biträdande utbildningschef.

Varför elevernas kunskapsresultat ser ut som de gör vet vi i november

– Nu kommer vi att titta närmare på varför elevernas resultat ser ut som de gör. Det gör vi tillsammans med skolledning och medarbetare på våra skolor. Analysen och vad vi behöver göra för att skapa en ännu bättre skola för våra elever finns med i grundskoleförvaltningens kvalitetsrapport. Den blir klar i november, säger Annika Hellström, kvalitetschef på grundskoleförvaltningen.

Bifogat här nedan finns en presentation med mer statistik om de preliminära skolresultaten för vårterminen 2022.