Fler elever behöriga till gymnasiet. Resultaten visar bland annat att fler elever som går ur årskurs 9 är behöriga till gymnasiet. Det visar de preliminära kunskapsresultaten för vårterminen 2020. Nu börjar arbetet med att analysera varför det går som det gör.

Medan både meritvärde och andel behöriga elever till gymnasiet i årskurs 9 ökar, sjunker resultaten i årskurs 3 och 6. Flickorna har fortfarande något bättre resultat än pojkarna.

Det är kunskapsresultatens utveckling på lång sikt som är viktig

Att jämföra kunskapsresultaten från år till år säger inte lika mycket som att se utvecklingen över längre tid. Det understryker Anders Samuelsson, enhetschef kvalitet och utveckling på Göteborgs grundskoleförvaltning.

– Vi vet att skolornas resultat kan variera från år till år. Men det viktiga är att titta på det långsiktiga arbetet i våra skolor, förklarar Anders Samuelsson.

Varför det går som det gör för våra elever vet vi i november

Anledningarna till vad som ligger bakom resultaten kan skilja sig åt mellan skolorna. Nu börjar arbetet att undersöka varför resultaten ser ut som de gör, tillsammans med rektorerna och lärarna i våra skolor. Analysen och vad vi behöver göra för att skapa en ännu bättre skola för våra elever finns med i skolornas verksamhetsplaner som blir klara efter sommaren. Verksamhetsplanerna blir en del av underlaget i kvalitetsrapporten som blir klar i november.

– Vi vet vad som gör skillnad i våra skolor. Det är rektorer som stannar på sin skola, skickliga lärare, och att alla vi som jobbar med skolan i Göteborg följer upp och analyserar resultaten. Nu ska vi ta reda på varför det ser ut som det gör, och stötta våra skolor med att skapa riktigt god kvalitet i undervisningen för våra elever, säger Lotta Lekander, utbildningschef i Göteborgs grundskoleförvaltning.

Här hittar du mer information om årets kunskapsresultat

Statistik om de preliminära kunskapsresultaten för vårterminen 2020.