Sajt har gett stöd och inspiration. Många kommunala grundskolor årskurs 4–9 har förberett sig för distansundervisning om det skulle bli aktuellt. Förberedelserna startade redan i våras. ”Nu har vi återupptagit det arbete som gjordes då”, säger Malin Mogren, verksamhetsutvecklare på Digitalisering och innovation, grundskoleförvaltningen Göteborgs Stad.

Det är regeringen som tar beslut om en generell nedstängning av grundskolor på grund av smittspridningen av covid-19. Någon sådan är inte gjord, men just nu använder sig några klasser och skolor i Göteborgs Stad sig av distansundervisning efter beslut av grundskolenämnden.

Maria Ström är rektor på Sannaskolan 7–9 i Majorna. Här återvände nyligen en klass till skolan efter att haft distansundervisning under knappt två veckor på grund av covid-19.

– Återkopplingen är att det går bra och funkar, men att det inte skulle vara roligt att ha det i flera månader, säger hon.

Sajt för rektorer och lärare

Grundskoleförvaltningen började redan i våras ett intensivt arbete för att kunna övergå till en undervisning på distans om det skulle bli aktuellt. En webbplats skapades för rektorer och lärare där stödmaterial, inspiration, riktlinjer och tips på hur videomöten kan genomföras och länkar till digitala läromedel och tjänster samlades.

– Arbetet handlade både då och nu om att skapa, en för skolan, gemensam struktur i de digitala klassrummen i lärplattformen. Till exempel används Google Classroom för att lägga lektionsmaterial, läxor och inlämningar i, säger Lotta Fremlén, verksamhetsutvecklare och samordnare på Digitalisering och innovation, grundskoleförvaltningen Göteborgs Stad.

Erbjuder stöd

Avdelningen digitalisering och innovation har även erbjudit, och erbjuder fortfarande, stöd och utbildningar i att jobba digitalt med distansundervisning.

– Vi stödjer skolorna på det sätt skolorna behöver. Vi kan åka ut till dem om de behöver stöd på plats. Strular något, eller om det finns frågor, mejlar de oss så ombesörjer vi att de får hjälp, säger Malin Mogren verksamhetsutvecklare på Digitalisering och innovation och med i förvaltningens Covid-grupp.

Maria Ström, rektor på Sannaskolan, tycker att skolans beredskap har varit bra hela tiden.

– Vi har bra digital kunskap på skolan och hade det kanske mer förspänt än många andra skolor, säger hon.

Alla elever har platta eller dator

Sedan ungefär två år tillbaka har samtliga elever i de kommunala grundskolorna i årskurs 4–9 en personlig dator eller platta. De yngre eleverna använder dock i större omfattning analogt material, till exempel böcker och övningshäften, som kan skickas hem från skolan om det skulle bli aktuellt med distansundervisning.

– Vi måste lyfta fram våra lärare i detta. De har en stor drivkraft att göra det bästa för eleverna. Det har funnits en otrolig vilja och engagemang, säger Lotta Fremlén.