Nu finns en guide som fler kan använda. Mikaela Löfqvist och hennes kollegor har skapat hållbara arbetssätt för att minska klimatpåverkan. Nu finns tips och verktyg samlade i en guide för alla som jobbar i förskolan.

Mikaela Löfqvist är förskollärare på Backa Kyrkogata 11. För några år sedan startade hon och kollegorna en förändringsresa tillsammans. Tre förskolor skulle slås samman och flytta till en nybyggd förskola lite längre upp på samma gata.

Den nya förskolan byggdes med målet att bli så fossilfri som möjligt. För Mikaela Löfqvist och kollegorna blev det en unik möjlighet att skapa förändring och göra skillnad på riktigt.

− Vi funderade mycket på hur vi kunde göra vår pedagogiska verksamhet så klimatsmart som möjligt. Att hitta åtgärder för att förebygga avfall blev en kul och meningsfull utmaning för mig, säger Mikaela Löfqvist.

”Hur fort växer trädbebisar?”

Förskolans gård består av naturtomt och alldeles intill ligger skogen. Just nu är barnen intresserade av träd, kottar och insekter, så de har fått i uppgift att samla in naturmaterial som används både i ateljén när barnen skapar och på avdelningarna när de leker. På så vis kan förskolan begränsa inköp av nytt material.

Klicka på bilden för att ladda ner guiden.

Pedagogerna hittar alltid lärande exempel i vardagen. ”Hur mycket papper behövs för att torka händerna efter tvätt? Var kommer papper ifrån?”

− Barnen har så bra koll, de vet att papper kommer från träd. Häromdagen var de nyfikna på hur många träd som går åt för att tillverka papper och ett barn frågade ”Hur fort växer trädbebisar?” Vi använder mycket naturmaterial i undervisningen och barnen blir väldigt måna om naturen och får ett varsamt förhållningssätt till den. Det bådar gott för framtiden, säger Mikaela Löfqvist.

Guide för klimat- och miljösmarta arbetsmetoder

Arbetsmetoderna som verksamheten identifierade finns samlade i en guide, med verktyg, tips och metoder om hur förskolan kan förebygga avfall, återbruka möbler, minska matsvinn och göra medvetna inköp.

Guiden har tagits fram inom projektet S2C (Scandinavien Sustainable Circular Construction) där målet är att fler hållbara och energieffektiva offentliga byggnader ska byggas.