Stadsmuseets nya vandringsutställning ”Skolminnen – axplock ur Göteborgs skolhistoria” visas på äldreboende runtom i Göteborg. Förhoppningen är att gamla och unga skall mötas över utställningen.

Många minns det gamla Skolmuseet som var inhyrt i Engelbrektskolans översta våning. På väg upp till museet passerade man Carl Larssons väggmålningar och väl framme kunde man bland annat titta in i den gamla tandläkarmottagningen eller ta del av 1800-talets växelundervisning.

Väckte liv i gamla samlingar

Då Göteborgs Skolstyrelse upphörde överfördes de skolhistoriska samlingarna till Göteborgs Stadsmuseum. Åren gick och eftersom ingenting hände gick några före detta rektorer och lärare samman och bildade föreningen Skolmuseivänner.

Föreningens syfte var väcka liv i de gamla skolsamlingarna. Arbetet gav resultat och sommaren 1998 öppnade Stadsmuseet en tillfällig utställning om skolplanschens historia.

Gav mersmak

Utställningen gav mersmak och tillsammans med museets personal sammanställdes vandringsutställningen ”Skolminnen”, som består av fem stationer fyllda med före- mål, fotografier och texter.

Innehållet speglar den svenska folkskolan från dess grundande 1842 fram till idag. I matematikstationen finns skolsparbössan.

Varje elev hade ett eget fack, som de en gång i veckan fick lägga pengar i. När terminen var slut sattes pengarna in på elevens konto. Skolbaden, som många besökare har minnen från än idag, presenteras tillsammans med gymnastikens och skolhälsovårdens historia.

Turné på äldreboenden

I litteraturmontern berättas det om mästerdetektiven Nick Carter, som väckte stor uppmärksamhet i början av 1900-talet, och var en bidragande orsak till att skolbiblioteken inrättades.

Under våren visades utställningen på Stadsmuseet och i somras började den sin turné på Göteborgs äldreboenden. Första anhalten var Dicksons Hus i Örgryte. Vid öppnandet deltog, jämte de boende, dagisbarn, högstadieelever samt sfi-studerande (svenska för invandrare).

Ska skapa möten mellan unga och gamla

Under hösten har utställningen visats på Bagaregårdens äldreboende och den förste oktober var det premiär på Träffpunkten i Tynnered.

Genom att visa utställningen på äldreboende och bjuda in skolor hoppas Stadsmuseet att utställningen skall bidra till att skapa möten mellan unga och gamla.
Eleverna får besöka utställningen i en miljö som de sällan vistas i och samtidigt får de äldre besök av barn och ungdomar. Givande möten som förhoppningsvis skapar förståelse mellan generationer och kulturer.

Fakta om Skolminnen:

Utställningen bokas via Kulturförvaltningen, Karin Wennerberg, 031–61 50 19.

”Skolminnen – Axplock ur Göteborgs skolhistoria” visas nu på Träffpunkten, Åkershus i Tynnered.

Utställningen är öppen för allmänheten varje dag mellan kl. 10.00–15.00.

Vill du besöka den tillsammans med din klass – kontakta Nina Carlsten, 031–366 44 15.