Tappade motivationen för studier. Mycket pekar på att unga i Östra Göteborg har haft det svårt under pandemin, det visar en ny rapport. Framför allt är det distansundervisningen som har varit tuff. “Många känner att de tappat motivationen och få har lyckats höja sina betyg”, säger John-Gilbert Larsson, metodutvecklare för Ungt inflytande vid socialförvaltningen Nordost.

John-Gilbert Larsson är metodutvecklare på Ungt inflytande, socialförvaltningen Nordost.

Under sommaren 2021 gjordes en enkät på olika mötesplatser i Bergsjön, Kortedala, Gamlestaden, Utby och Kviberg för att få reda på hur unga i den före detta stadsdelen Östra Göteborg påverkats av covid-19-pandemin. Ett 20-tal sommarjobbare från årskurs nio utförde arbetet och nästan 1100 unga svarade på enkäten. 961 besvarade hela enkäten och av dem var 90 procent från Östra Göteborg, och det är dem som John-Gilbert Larsson fokuserat på när han sammanställt svaren.

“Ingen rolig läsning”

Enkäten visar att färre ungdomar, jämfört med vuxna, följer rekommendationer som att hålla avstånd, stanna hemma vid sjukdomssymtom och ha ansiktsmask. De har dessutom mindre förtroende för de traditionella informationskanaler som används för att sprida budskap om pandemin.

– Det är ingen rolig läsning för vuxna som ska vara en kanal ut till ungdomar för att hjälpa och informera dem om bästa sättet att stoppa smittan. Här har vi en del att göra! De får information från många olika håll och det blir lätt att skapa sig en egen verklighet. Jag har pratat med många ungdomar som säger att corona inte finns eller att det är ett påhitt för att kunna kontrollera människor.

Drabbats hårdare

Ett annat resultat från enkäten är att ungdomar har drabbats hårdare än andra åldersgrupper på grund av distansundervisningen, inställda fritidsaktiviteter och att inte kunna träffa släkt och vänner.

– Distansundervisningen har varit den stora stötestenen. Några få uppgav att de har lyckats höja sina betyg för att de fått bättre studiero hemma, men det är så många fler som skriver att det varit omöjligt att plugga hemma för att det inte finns lugn och ro.

Psykiskt och fysiskt

Det är framför allt den psykiska påfrestningen som ökat, men förmodligen även den fysiska. De unga har inte kunnat träna som mycket som de gjort tidigare eller varit ute och lekt spontant.

– Det verkar som att det ena följt det andra, kan man inte gå till träningen så sparkar man inte heller boll spontant på gården.

Ny undersökning i sommar

Enkäten visar också att de unga är mindre intresserade av att vara med och påverka i sitt närområde, stadsområde eller i staden. Det kan dock bero på hur frågan var formulerad.

– Vi ska ställa den tydligare i sommar. Då får sommarjobbare gå ut och fråga ungdomarna om de vet att de kan vara med och påverka i sin vardag. Både i närområdet, i stadsområdet, i staden och även på nationell nivå i och med att det är val i år.

Ungdomarna som svarat på enkäten är 12-19 år gamla. Rapportens resultat stämmer överens med andra större och mer vetenskapliga undersökningar, till exempel SOM-undersökningen ”Förtroende för medier under pandemin” av docent Ulrika Andersson vid Göteborgs universitet från hösten 2021, om hur det sett ut under covid-19-pandemin för unga i jämförelse med andra åldersgrupper. Rapporten har presenterats för socialnämnden Nordost.