Nya utbildningar inom Göteborgs Stad. Hallå där Andreas Lökholm, förvaltningsdirektör på arbetsmarknad och vuxenutbildning som kommer att ha en viktig roll i att tillgodose att Northvolts nya batterifabrik kan få rätt kompetens. Berätta!

– Arbetsmarknad och vuxenutbildning och utbildningsförvaltningen i Göteborgs Stad har tillsammans med Göteborgsregionen, Västra Götalandsregionen och Business Region Göteborg varit aktiva parter i att svara upp mot de krav som ställts på staden gällande kompetensförsörjningsfrågorna för att en etablering skall vara aktuell.

– Vi kommer att ha en viktig roll i arbetet med att ta fram de kompetensprofiler som kommer att krävas. Men också att se till att utbildning kommer till stånd inom Göteborg och Göteborgsregionen. Den indirekta effekten blir tusentals ytterligare jobb i regionen.

Hur viktig var kompetensförsörjningen i valet av Göteborg som plats för batterifabriken?

 – Vi har inte haft full insyn i det, men vad vi kan se är att vi kunde uppvisa många goda erfarenheter av ett strukturerat näringslivssamarbete och regional samverkan. Arbetsmarknad och vuxenutbildning har haft ett nära samarbete med fordonsindustrins i olika faser sedan 2010, och nu senast under pandemin har flera tusen permitterade fått kompetenshöjande åtgärder för att förbereda för morgondagens teknik och kompetenser. Vi är bra på att organisera och vi har ett bra samarbete.

Vilken sorts utbildningar tror du att vi kommer få se inom arbetsmarknad och vuxenutbildning och i gymnasieskolan?

 – Tillverkningsmetoderna för batterier är ju något om vi inte har i dag i vår industri. Men vi vet att det finns försöksverksamhet som Northvolt har bedrivit på andra ställen. Vi kommer lyssna noga och se hur man ställer sig till olika bakgrunder och vilka kompetenser man behöver. Därefter designar vi olika utbildningar som ska passa industrin.

Det ska även skapas ett utvecklingscenter, berätta mer!

 – Exakt hur formerna ska se ut och hur det ska driftas ska vi titta närmare på. Och det ser jag att vi behöver göra ganska omgående nu under våren.

Hur ser tidsplanen i övrigt ut?

 – Jag tror att vi under den här våren kommer att orientera oss i hur man jobbar i övriga Northvolt-fabriker. Det är för tidigt att säga än när utbildningar kan finnas på plats. Det här blir en ny era för Göteborg som industristad och kommer att leda Göteborg in i framtiden. Vi ser fram emot att göra det här tillsammans.