Alla elever får en ny skolplats. Skolinspektionen har beslutat att Safirskolan ska stänga om två veckor. Det finns plats för alla elever som idag går på Safirskolan och som är folkbokförda i Göteborg på någon av stadens kommunala skolor.

På Safirskolan går idag cirka 450 elever. Eleverna bor i alla delar av Göteborg.

– Vårt fokus är nu att göra allt för att eleverna ska få bästa möjliga skolgång framöver samt att flytten ska bli så smidig som möjligt, säger Bengt Randén, grundskoledirektör.

Information till vårdnadshavare och elever
På tisdag den 10 december kommer det att vara ett informationsmöte på skolan där vårdnadshavarna får information om vad som händer nu samt hur de ska göra ett aktivt skolval för sina barn. På mötet deltar tolkar på sorani, arabiska och somaliska.

Vårdnadshavarna kommer också att få informationsbrev på svenska, sorani, arabiska, somaliska och bosniska.