Lästips och högläsning på flera språk. Alla barn behöver sagor och någon som läser högt för dem. Därför öppnar Kastanjeträffen i Tynnered Sagokafé med nära 100 nyinköpta barnböcker på svenska, arabiska, persika, kurdiska och somaliska.

‒ Varje tisdag är alla föräldrar och barn välkomna på sagoläsning. Vi bjuder på mellanmål och ibland får vi besök av barnboksbibliotekarier som tipsar om bra barnböcker, säger Malin Stenström som är utvecklingsledare för folkhälsa vid stadsdelsförvaltningen Västra Göteborg.

Det finns mycket forskning som visar att högläsning är bra för barns språkutveckling och studieresultat i skolan. Men det kan ändå vara svårt som förälder att få till stunder av läsning. Det kan saknas tid, tillgång till böcker hemma eller möjlighet att ta sig till biblioteket. Men det kan också saknas kunskap om högläsningens betydelse.

‒ På kort sikt ger högläsning en lugn stund med en vuxen och det stärker deras relation. På lång sikt handlar det om att när man läser för det lilla barnet utvecklas språket och möjligheten att klara skolan, vilket i sin tur ökar chanserna till jobb och i förläggningen motverkar högläsning utanförskap.

Initiativet till Sagokafé bottnar i att Tynnered är ett av de områden i Göteborg där barn får färre böcker lästa för sig. Något som även Rädda Barnen ville göra något åt.

Såg att behov fanns
‒ Vi gick i samma tankar och såg att det fanns ett behov av en sådan här verksamhet. Så vi slog oss samman, säger Malin Stenström.

På Sagokaféet kommer frivilliga vuxna, så kallade läsinspiratörer, läsa på svenska, arabiska, persika, kurdiska och somaliska, vilket är de vanligaste språken i området.

Samira Abutaleb Rosenlundh är projektledare på Rädda Barnen och den som samordnar Sagokaféet. Hon berättar att förhoppningen är att kunna inspirera föräldrar att läsa mer för sina barn.

‒ Det känns viktigt att stärka föräldrar i att det är en av de finaste gåvorna de kan ge sina barn är att läsa högt, berätta sagor och uppmuntra det egna berättandet. Ett rikt språk ger ett självförtroende i att uttrycka sig, såväl muntligt som skriftligt, att göra sin röst, sina tankar och åsikter hörda i olika sammanhang, säger hon.

Sagokaféet är en del av Göteborgs Stads arbete för ett mer jämlikt Göteborg och satsningen Staden där vi läser för barn.