Svenska folkets levnadsvanor kommer på sikt att leda till så stora problem att sjukvårdens resurser inte räcker till. Därför startar Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet en ny folkhälsoutbildning. Den nya yrkesgruppen folkhälsovetare ska efter examen jobba för att få ner sjukskrivningstalen och förmå svenskarna att sluta röka, börja motionera och förbättra sina motionsvanor.

Förutom att förbättra svenska folkets levnadsvanor ska folkhälsovetarna också arbeta för att minska hälsoskillnaderna mellan olika grupper i samhället.

– Folkhälsovetarna kommer att arbeta med folkhälsosamordning och till exempel hälsoekonomiska frågeställningar i både offentlig och privat sektor, säger universitetslektor Gunnel Hensing vid Sahlgrenska akademin.

Folkhälsa blir vetenskap

– Vi vill få igång ett samtal kring hur vi som individer kan må bättre och skapa ett samhälle som främjar hälsan, säger Gunnel Hensing.

Den nya treåriga folkhälsoutbildningen startar i höst och har plats för 30 studenter. Huvudämnena är folkhälsovetenskap och epidemiologi, men studenterna kommer också att läsa hälsoekonomi, genusvetenskap, livsåskådning och pedagogik.

Grundutbildningen kan byggas på med ytterligare år för magisterexamen. Folkhälsan blir också en vetenskap med möjlighet till forskarutbildning och en doktorsexamen.