Lär sig naturvetenskap och teknik i ett sammanhang. För att eleverna ska lära sig mer om naturvetenskap samarbetar flera skolor med Universeum, i en satsning som heter Framtidsambassadörer. Syftet är att öka likvärdigheten i undervisningen och att fler elever ska gå ut grundskolan med godkända betyg i naturvetenskapliga och tekniska ämnen.

Ingela Bursjöö, lärare på Montessoriskolan Elyseum berättar att eleverna med alla sina sinnen får uppleva vad bland annat biologisk mångfald och förändringar i klimatet kan betyda för deras liv. Eleverna får fundera över etiska frågor samtidigt som de lär sig naturvetenskap och teknik i ett sammanhang.

– Universeum är som ett stort klassrum där eleverna får lära sig om olika ämnen. Alla elever hittar något på Universeum som öppnar deras ögon för komplexiteten i naturen, säger Ingela.

Elevprogram för årskurs 2, 5 och 8

Universeum tagit fram tre olika elevprogram för årskurserna 2, 5 och 8. De olika elevprogrammen är uppbyggda i fem steg: lärarinspiration, förarbete i klassrummet, besök på Universeum, efterarbete i klassrummet och till sist utvärdering.

– På Universeum får eleverna och jag som lärare chansen att ta del av den senaste forskningen och träna upp ett vetenskapligt arbetssätt. Därför är Universeum en plats för både undervisning och kompetensutveckling. Saker vi gör på Universeum fastnar länge i elevernas minne säger Ingela.