Bättre europeiska yrkesutbildningar och ökat utbyte dem emellan. Det är vad den europeiska samarbetsorganisationen Xarxa jobbar för. I dagarna två har de hållit årsmöte i Göteborg med ett 40-tal representanter från elva olika länder.

Organisationen Xarxa startade 1999 i spanska Barcelona. Göteborg är en av de europeiska städer som funnits med i samarbetet sedan första början. I år är det utbildningsförvaltningen i Göteborgs Stads tur att stå som värd för årsmötet under två intensiva dagar.

Ökad rörlighet genom praktik

42 gäster från städer som till exempel München, Leeds och Rom är på plats.

– Xarxa jobbar för att underlätta för ungdomar och unga vuxna som går på yrkesutbildningar eller nyss kommit ut i yrkeslivet att få komma på praktik i andra europeiska städer. På så sätt vill man öka rörligheten mellan olika länder, säger Ann-Marie Losenborg, internationell koordinator inom Göteborgs Stad.

Vill översätta yrkesutbildningarna

Viktiga förbättringar som organisationen arbetar för är att kvalitetssäkra praktikutbytena och att göra yrkesutbildningarna överförbara till andra europeiska länder. Något som just nu även behandlas på EU-nivå.

– Har du licens som elektriker i Syditalien kan du knappt arbeta i norra Italien, än mindre i andra länder, säger Ann-Marie Losenborg.

Finska Kuopio ny medlem

Flera Göteborgsungdomar har under de senaste åren varit ute på praktik i de städer som ingår i samarbetet. Varje år kommer även ett antal utländska praktikanter till Göteborg.

På årsmötet fattades beslut kring bland annat ett nytt styrdokument för Xarxa. Dessutom valdes en ny ort in som medlem, finska Kuopio.