Naturvetenskap och teknik. Förskolan Beväringsgatan 3 har ett samarbete med Universeum. Syftet är att hitta arbetssätt för de naturvetenskapliga ämnena i undervisningen och att väcka nyfikenhet hos både barn och pedagoger.

Sist Universeums vetenskapspedagog Andreas Tärnvind var på besök på förskolan hade han med sig kackerlackor, berättar barnen exalterat. Idag står istället magnetism på schemat. Eftersom det är viktigt att barnen får utforska själva får de varsitt magnetiskt ”fiskespö” där de får testa vilka objekt som fastnar på fiskespöna eller inte.

Satsning för de allra yngsta

– Det här är en del av en satsning som Universeum har för de allra yngsta besökarna, 0–6 år, som heter Miniverseum, säger Andreas Tärnvind, vetenskapspedagog på Universeum.

– Just här på Beväringsgatan testar vi ut ett samarbete hur vi kan jobba med förskolor ute på plats, fortsätter han.

I samarbetet ingår, förutom experimenten för barnen på plats på förskolan, att förskolans pedagoger genomför egna experiment med barnen. De får också handledning av Universeums pedagoger för att stärka ett utforskande och undersökande arbetssätt.

Har skapat nyfikenhet

– Den här gången var det ju magneter, och vi kommer arbeta vidare med det. Sen är det svårt att säga var det leder oss, eftersom vi utgår från barnens frågor och försöker följa deras intressen, säger Samira Abaz, förskollärare.

– Det här arbetet har inte bara skapat nyfikenhet hos barnen utan även hos oss själva också, säger Nathalie Norin, barnskötare.

Experimenten tillsammans med Universeums Andreas Tärnvind görs tillsammans med de äldre barngrupperna på förskolan. Men de yngre barngrupperna får också experimentera tillsammans med sina pedagoger. Bland annat har de fått gissa vilka frukter som flyter eller sjunker i vatten, för att sedan få testa sina teorier.

Lätta och tydliga experiment

– Vi försöker att inte göra det för avancerat, utan göra lätta och tydliga experiment där barnen tydligt kan se och uppleva vad som händer. Vi försöker fokusera på själva upplevelsen och görandet, vad hände nu? Vad tror vi händer om vi gör så här? säger Joel Olofsson, förskollärare.

Tillbaka i rummet där barnen experimenterar med magnetism testar barnen engagerat vilka objekt som fastnar på de magnetiska fiskespöna. Några barn klurar ut ganska snabbt vilka föremål som fastnar, medan andra barn testar mer förutsättningslöst.

– Det var metall. Magnetpinnarna tog upp metallen på magneterna och så fastnade de, konstaterar Lin.

Är det magi tror du?

– Nej, det är ett mästerverk! säger hon.