Anna Sarsten Jinnefält, enhetschef för Integrationscentrum.

Ny rapport från Göteborgs universitet. Deltagarna lär sig mycket om det svenska samhället och har förtroende för Integrationscentrums informatörer. Fast lektionerna är lite för långa. Det är några av lärdomarna från en ny studie, där Göteborgs Stads samhällsorientering för nyanlända får ett gott betyg.

Läs rapporten:
Studien NY I STADEN: Hur upplever nyanlända flyktingar mottagande och integration i Göteborgs Stad

– Om man sammanfattar så får vi mestadels goda omdömen, och de som varit med i studien beskriver samhällsorienteringen som en insats som känns angelägen. Intrycket är överlag att vi gör rätt saker, även om det så klart också finns delar av verksamheten som vi behöver utveckla, säger Anna Sarsten Jinnefält, enhetschef för Integrationscentrum.

Integrationscentrum är en del av social resursförvaltning och ansvarar för den samhällsorientering som personer som nyligen fått uppehållstillstånd eller anhöriginvandrat har rätt till enligt lag.

Dessutom driver Integrationscentrum flera andra verksamheter, som ett informationskontor där man kan få samhällsinformation på flera språk, en mentorverksamhet för nyanlända och fördjupningskurser för invandrare i bland annat digital kompetens och föräldraskap.

48 personer intervjuade
Studien ”Ny i staden” gjordes på uppdrag av Göteborgs Stad 2018 av forskarna Kristin Franke Björkman och Andrea Spehar vid Centrum för global migration på Göteborgs universitet. De har intervjuat 48 personer som nyligen fått uppehållstillstånd om hur de ser på mottagande och integration i Göteborg, med särskilt fokus på de delar som kommunen ansvarar för. Förutom samhällsinformationen har forskarna också ställt frågor om hur de ser på saker som svenska för invandrare (sfi), boende och arbetsmarknad.

– Jag tycker det är roligt att de har undersökt samhällsorientering, som brukar få mindre uppmärksamhet än sfi. Sfi är så klart viktigt, men vår undervisning där deltagarna får information på sitt eget språk behövs för att de ska förstå sig själva i en ny samhällskontext, säger Anna Sarsten Jinnefält.

Kortare lektioner och mer film
Bland det som de svarande tycker är mindre bra med samhällsorienteringen är att lektionerna är för långa, och att det är för lite praktiska inslag i undervisningen.

– Det ligger i linje med hur vi själva vill utveckla vår verksamhet. Vi har också anställt gruppchef och metodstöd som är pedagoger, säger Anna Sarsten Jinnefält.

Informanterna vill också ha mer inslag av film, vilket inte är genomgående i dag.

– Vi behöver generellt använda oss mer av moderna digitala system i undervisningen. Men det känns som att vi går åt rätt håll, även om vi hela tiden kan bli bättre, säger Anna Sarsten Jinnefält.