Stadsdelsnämnden i Bergsjön beslutade på ett extra sammanträde på tisdagen att begära investeringspengar av Kommunstyrelsen för att bygga om Sandeklevsskolan till en modern F-9-skola.

Sandeklevsskolan är idag en F-6-skola för cirka 230 elever med västra Bergsjön som upptagningsområde.

Bergsjöskolan har stadsdelens enda högstadium och många elever från västra Bergsjön väljer att börja högstadiet i Kortedala för att få närmare till skolan.

Gammalt önskemål

– Så det här är ett gammalt önskemål från både elever och föräldrar i västra Bergsjön. Vi tror på skolorna här i Bergsjön och det är väldigt glädjande att vi nu kommit så här långt, säger Ann-Christin Frankenberg, skolchef i Bergsjön.

Stadsdelsförvaltningen i Bergsjön vill bygga om och ut Sandeklevsskolan med ett nytt kök och större matsal, och ställa ut paviljonger för att få fler klassrum.

Ny gymnastiksal planeras

Ökningen av antalet elever ska ske successivt från hösten 2004. 2006 beräknas skolan vara fullt utbyggd för cirka 235 högstadieelever.

Investeringkostnaden uppgår till 63,5 miljoner, varav 16,6 miljoner ska gå till en ny gymnastiksal anpassad för högstadieelever.