Etiska frågor på årets rikskonferens. På måndag samlas politiker, skolpersonal och medicinska experter för att diskutera värderingar när det gäller barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning. Utbildningsförvaltningen i Göteborgs Stad är värd för Särskolans rikskonferens, som lockar 1100 besökare den 2 till 3 maj.

Det är stora frågor som ska diskuteras på konferensen – vilka barn får födas, hur påverkar fosterdiagnostiken vår människosyn och vart är våra värderingar på väg?

Föreläsare är bland andra Torbjörn Tännsjö, professor i praktisk filosofi vid Stockholms universitet, Anna-Lena Krook, ordförande i FUB (Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning) och Nyamko Sabuni, biträdande utbildningsminister.

Årets konferens har fått namnet ”Vart är vi på väg?”

– Vad vi menar med det är att vi vill få en diskussion kring värdegrunder och allas rätt till ett värdigt liv. Jag tror att det är farligt om man inte får upp sådana här frågor på agendan. Det är viktigt hur vi bemöter varandra och att vi ser på varandra med respekt, säger Suzanne Norman Berg, chef för gymnasiesärutbildningen inom Göteborgs Stad Utbildning.

Heterogen grupp
Hon menar att utvecklingsstörda är med i samhället på ett helt annat sätt idag än de var för tio eller tjugo år sedan, och tycker att utvecklingen inom media är intressant.

– Det verkar nästan vara lite på modet att ha med personer med utvecklingsstörning, som till exempel Ica-reklamen, I en annan del av Köping och Glada Hudik. Men det kan också vara stigmatiserande, att det talar om hur en person med utvecklingsstörning är. Det är många som inte kan identifiera sig med den bild som ges. Det finns en stor spännvidd inom gruppen ”människor med utvecklingsstörning”.

Reform på väg
Särskolan ingår inte i den gymnasiereform som träder i kraft 1 juli 2011. För gymnasiesärskolan har regeringen nyligen presenterat ett betänkande som nu är ute på remiss.

Enligt Suzanne Norman Berg kan en ny gymnasiesärskola bli verklighet tidigast år 2013. Hon är positiv till förslaget, som innebär större möjligheter till samarbete mellan gymnasiesärskolan och den vanliga gymnasieutbildningen.

Bland annat ska det finnas möjlighet för särskoleelever med lindriga begåvningshandikapp att söka till introduktionsprogrammen inom gymnasieskolan.

– Tanken är att systemen ska harmoniera mer med varandra, att det inte ska finnas hinder eller begränsningar att gå vidare om det visar sig att man klarar av det. Betygssystemen ska harmoniera till exempel, och man ska kunna samverka i den mån det går, som att ha gemensamma idrottsdagar eller konstprojekt, säger Suzanne Norman Berg.

På utbildningsförvaltningen i Göteborgs Stad har man jobbat med att förbereda rikskonferensen i tre år, och lagt in studiedagar så att all personal inom gymnasiesärskolan ska kunna delta.