Delar med sig av erfarenheterna. Torpaskolan brottades med skolk och elever som kände sig otrygga. Nu har de negativa spiralerna vänt, tack vare en satsning på att på att få in mer aktiviteter och fler vuxna i skolmiljön. Under en konferens i förra veckan berättade skolpersonal om hur de arbetat för 30 inbjudna kollegor i EU-projektet Spinach for Popeye.

Örgryte-Härlanda stadsdelsförvaltning deltar sedan 2001 i ett EU-projekt med syfte att utveckla samarbetet mellan skola och socialtjänst för att stärka ungdomar. Där möter de regelbundet kollegor från Italien, Skottland och Tyskland för att inspirera och lära av varandra. Varje höst hålls en konferens, och i år var det Örgryte-Härlandas tur att organisera den.

Lånar metoder från Skottland
Linda Svensson, fältarbetare i Örgryte-Härlanda, konstaterar att EU-samarbetet innebär ett ömsesidigt utbyte. Arbetet på Torpaskolan har till stor del hämtat inspiration från hur Skottland jobbar med ”skolan mitt i byn” – att bjuda in olika delar av samhället till skolan för att göra den till en självklar och trivsam plats att vara på. Nu berättar Linda Svensson och hennes kollegor själva om sitt framgångsrika arbete på Torpaskolan.

Satsningen på Torpaskolan inleddes hösten 2014, i ett försök att vända en negativ utveckling. Relativt många elever hängde i korridorerna istället för att gå på lektionerna, elever från andra skolor passerade in och ut på skolan och många elever uttryckte att de kände sig otrygga.

– Då tog vi krafttag för att göra skolan till en riktigt bra skola, och gjorde en handlingsplan där vi försökte knyta samman så många personer som möjligt.

Syftet med hela arbetet är att få eleverna att känna starkare band till sin skola.

– Tanken är att göra skolan till en bättre och roligare plats att vara på, så att eleverna kan vara trygga och stolta, och känna att de hör hemma på skolan.

Café, idrott och kultur
Arbetet har bestått av flera delar. Skolcaféet, som tidigare varit stängt, håller numera öppet varje dag. Där involveras eleverna bland annat genom att sälja kakor för att samla pengar till sina klasskassor. Skolans idrottsförening har dragit igång igen, och på planen utanför skolan är det capoeira eller akrobatik varje onsdagseftermiddag. Även Kulturskolan bidrar, genom att bland annat hålla samarbetsövningar i klasserna.

Linda Svensson är själv på skolan en dag i veckan, för att skapa relationer och fånga upp elever i riskzonen.

I maj gjordes en mindre utvärdering av arbetet. Eleverna fick svara på en enkät med frågor och trivsel och trygghet, som även ställts i tidigare enkäter. Resultaten visade på förbättringar på i princip alla områden.

– Det kändes jättekul! Föräldrar, elever och personal som kommer och pratar med oss säger också att det är lugnare och bättre, och närvaron på lektionerna har ökat.