Samlingssidan Kubo gör det lättare att hitta utbudet. Göteborgs Stad satsar på att alla barn och unga ska få ta del av kultur i skolan. Med hjälp av den nya bokningssidan Kubo, kultur för barn och unga, kan lärare och pedagoger boka museilektioner, skolbio, dans, musik och teater. “Vi kan också göra riktade insatser till skolor som vi vet inte bokat så mycket tidigare”, säger Victoria Alarik, strategisk samordnare på kulturförvaltningen.

Kubo är en samlingssida med kultur för alla skolor i Göteborg, från förskola till gymnasium. Den ska göra det lättare för lärare och pedagoger att hitta utbudet för att kunna boka till sin klass eller grupp.

-Tanken bakom är att vi vill nå ut mycket mer jämlikt i staden till alla barn och unga. Konst och kultur är inte bara en fråga om ett avbrott från skolarbetet, utan är viktigt för barns utveckling och som källa till bildning.

Museer och bio

Kulturaktiviteter för hösten går att boka sedan den 12 augusti. Utbudet fylls på efterhand. Det går bland annat att boka museilektioner på Göteborgs Stads fem museer och konsthall. Där får eleverna möta museipedagoger som berättar om samlingarna och utställningarna. Det finns också skolbio med ett blandat program, både digitalt och på biograf.

Dans, musik och teater

Både museilektioner och skolbio fanns med när Kubo startade under våren. Nytt på sidan för hösten är publika konstupplevelser, det vill säga dans, musik och teater.

– Det finns ett stort utbud från det fria kulturlivet i Göteborg och som går att ta del av på gruppernas egna scener samt på stadens spelplatser med bland annat kulturhus och bibliotek.  Men de kommer också ut till klassrummen och förskolorna i höst. Det fria kulturlivet är en mycket viktig part och utan de aktörerna skulle vi inte ha så mycket bra barnkultur i Göteborg, säger Victoria Alarik.

Föreställningar utomhus

Det finns även utomhusföreställningar. Bland annat C-o-n-t-a-c-t med Gest – Gothenburg english studio theatre. Det är en vandrande föreställning som utgår från Gustav Adolfs torg. Genom att ladda ner en app går det att uppleva ljud och musik i hörlurar.

Hur har ni tänkt kring pandemin?

– Vi har som sagt en del uppsökande föreställningar, där kulturen kommer till förskolan eller skolan. När det gäller förskolan har vi några förskolor som kan bjuda in de närmaste förskolorna till sig. Vi har så klart mindre grupper och vi följer rådande rekommendationer och restriktioner på alla spelplatser. Vi är också förberedda på att vi kan behöva ställa om, då kan det till exempel bli digitalt eller utomhus.

Ett samarbete

Kubo är ett samarbete mellan kulturförvaltningen, förskoleförvaltningen och grundskoleförvaltningen i Göteborgs Stad. Museilektioner är kostnadsfria för alla skolor. Det andra utbudet är kostnadsfritt för kommunala förskolor och grundskolor, medan det är subventionerat för gymnasier och friskolor. Genom det nya systemet går det att få ut en samlad statistik så att det går att följa upp, analysera och fördela utbudet samt utveckla hela arbetet.

Filmen “Rocks” visas som skolbio. Foto: Folkets bio