Heidi Allenbach och Monika Wilhelmsson hoppas att det gemensamma pilotprojektet ska öka läslusten hos barn och unga med funktionsvariation.­­

Pilotprojekt för mer jämlikt läsande. "Det var jätteroligt. Deltagarna gillade lägerbiblioteket vi plockat ihop och några ville låna en bok på en gång", säger bibliotekarien Monika Wilhelmsson om helgens läger för barn och unga med funktionsvariation.

I vanliga fall arbetar Monika med specialmedia på Örgryte Härlanda bibliotek i Kulturhuset Kåken. Men den här helgen har hon varit på läger för att öka läslusten hos en målgrupp som varit svår för biblioteken att nå.

– Ja, tyvärr är det så. Barn och unga med funktionsvariation är en grupp som alldeles för sällan kommer till oss på biblioteken, trots att vi har både anpassad litteratur och hjälpmedel. Då tänkte vi att då får vi väl komma till dem istället, säger Monika Wilhelmsson.

Liknande tankar fanns inom Lägerverksamheten på social resursförvaltning som har ansvar för barn och unga med olika funktionsvariationer. Det hela resulterade i ett gemensamt pilotprojekt – Läshjärtaläger – inom ramen för stadens satsning ” Staden där vi läser för våra barn”, med målet är att stimulera till läsning hos lägerdeltagarna.

Känner sig trygga
– Vi valde vår lägerverksamhet som en lämplig plats och miljö. Här känner sig deltagarna trygga och vi kan möta varje individ utifrån dennes intresse, förmåga och behov, säger Heidi Allenbach, samordnare

I minibiblioteket på lägergården finns över 300 böcker, både faktaböcker och berättelser.

för Lägerverksamheten vid social resursförvaltning.

I projektet har en av stadens lägergårdar, Klostergården, valts ut för att ha läsfrämjande verksamhet. Lägergården har för närvarande närmare 80 deltagare och läger bedrivs året om.

Projektet inleddes med att skapa ett litet bibliotek på Klostergården som är anpassat till lägerdeltagarna. Där finns både faktaböcker och berättelseböcker och utifrån intressen kan deltagarna ta till sig berättelserna på olika sätt. Genom att läsa, genom att lyssna eller med hjälp av tecken som stöd. Genom en inspirationsdag har medarbetare fått lära sig mer om vikten av läsning, olika typer av läsning och hur man lockar till läsning.

Minecraft och Pokemon
Nu pågår verksamheten under fyra lördagar på Klostergårdens helgläger. Förutom den vanliga personalen är bibliotekarier på plats för att berätta om lägerbiblioteket, uppmuntra, boktipsa och inspirera till läsning. Monika Wilhelmsson och kollegorna Anna-Klara Aronsson och Sara Apelqvist från Stadsbiblioteket är jättenöjda efter den första helgen.

– Det här var ju första helgen och vi visste inte riktigt hur det skulle bli.  Men det väldigt spännande och roligt att äntligen får träffa deltagarna och se var de har för intressen. Många har specialintressen, Minecraft och Pokemon stod till exempel högt på listan, berättar Monika.

Deltagarna, som är i åldern 10-16 år, delades upp i tre grupper som var för sig invigde det nya lägerbiblioteket. Där berättade bibliotekarierna om vilken typ av böcker det finns, alla fick göra sitt eget lånekort, och de hade högläsning och berättade spökhistorier.

– Spökhistorierna var extra poppis. Nu ska det bli spännande att träffa fler deltagare på lägren framöver, säger Monika Wilhelmsson.